fbpx

Administrativ ansvarlig til OFF

OFF – Danmarks ældste og eneste Oscar- EFA og Robert-kvalificerende kortfilmfestival søger en erfaren og driftssikker kollega til at løfte det administrative ansvar i tæt samarbejde med festivalens kunstnerisk ansvarlige samt øvrige team.

OFF har igennem de seneste 10 år gennemgået en markant transformation, hvor festivalen i sin nuværende form, kan blande sig med de allerbedste og vigtigste kortfilmfestivaller i Europa. Samtidigt nyder festivalen stor anerkendelse og opbakning såvel lokalt som nationalt fra både filmbranche, presse, publikum, politikere og andre bevillingsgivere.

Ledelsen af festivalen – såvel administrativt som kunstnerisk – har indtil nu været varetaget af én person, men for at sikre festivalens forsatte udvikling, vælger vi nu at styrke organisationen ved at opdele opgaverne imellem en administrativ og en kunstnerisk ansvarlig. Der er således tale om en stilling, hvor parløbet med den kreative ansvarlige er i højsæde, for på den måde at underbygge festivalens udvikling.

OFF – Odense International Film Festival er en del af kulturhuset Kulturmaskinen, som er en del af by- og kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Som administrativ ansvarlig indgår du i Kulturmaskinens faglige lederkreds og er derfor helt central når vi som samlet kulturinstitution omsætter de kulturpolitiske mål og Kulturmaskinens vision, mission, værdier og kerneopgave til virkelighed. Det overordnede ansvar – herunder personaleledelsen – varetages af ledelsen i Kulturmaskinen, men den daglige teamledelse og koordinering af opgaver hører ind under den administrative ansvarlige.

Vi har store ambitioner for OFF. Opbakningen er markant og mulighederne mange, og vi søger en kollega med stærke erfaringer inden for ledelse, projektledelse og koordinering. Den administrative ansvarlige skal på daglig basis sikre, at festivalens mange opgaver bliver fordelt og løst hensigtsmæssigt, ligesom det forventes, at man har øje for effektivisering, og sikrer en vellykket eksekvering af festivalens mange arrangementer.

Du har relevant erfaring, er en stærk holdspiller der kan arbejde selvstændigt, og med empati og sociale kompetencer evner at sammensætte et hold og få teamet til at svinge i dagligdagen. Du kan holde hovedet koldt og løse mange opgaver, når det er nødvendigt og forstår at navigere og prioritere i et meget omskifteligt årshjul med svingende arbejdsmængder og -tider. Vi søger med andre ord en fleksibel Excel-ekvilibrist med stærke evner inden for samarbejde, koordinering, effektivisering og eksekvering.

Du har drive, idéer, vilje og evne til at udvikle og skabe fremtidens festival i tæt samarbejde med festivalens kreativt ansvarlige og holdet som helhed.

Vi forventer, at du har:

  • en relevant akademisk uddannelse
  • stærke sproglige evner i tale såvel som på skrift på både dansk og engelsk, og formår at kommunikere på alle niveauer.
  • erfaring med projektledelse
  • erfaring med projekt, økonomi- og resursestyring
  • erfaringer med markedsføring, partnerskaber og sponsorer
  • erfaring med at rekruttere, fastholde og koordinere frivillige
  • struktur i dine metoder og evnen til at dokumentere via organisationens elektroniske systemer.
  • Veludviklede samarbejdsevner og lysten til at være en del af et hold

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er på 37 timer om ugen, og løber fra 1. maj 2021

Hvis du har behov for at vide mere, er du velkommen til at henvende dig til festivalleder for OFF, Birgitte Weinberger på 3058 1617 eller Kulturmaskinens chef, Jakob Kwederis på 3151 1301

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2021. Samtaler forventes afholdes i uge 11, 2021.

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.