fbpx

Hvem er jeg? – kortfilmpakke om identitet

Med skolen i biografen

Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i kortfilmpakken Hvem er jeg? –kortfilmpakke om identitet.

Pakken består af fire kortfilm, der alle har deltaget i OFF – Odense International Film Festival, Danmarks internationale, Oscar, EFA- og Robertkvalificerende kortfilmfestival. OFF finder sted i Odense, som hvert år i uge 35 forvandles til et filmmekka med besøgende filmskabere fra hele verden, prestigefyldte priser og et hav af spændende programmer for filmelskere i alle aldre.

OFF hylder kortfilmen, og vi er derfor glade for at kunne tilbyde unge muligheden for at dykke ned i genrens mange former.

Hvem er jeg? indgår i programmet for skoleåret 2021/2022 for skolebioordningen Med skolen i Biografen i Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syd-og Sønderjylland. Filmene kommer vidt omkring, men fælles for dem er, at de på forskellig vis berører temaet.

Double D

Fey Lehianes Double D fra 2019, handler om en trettenårig pige, der står overfor en stor ændring i sit liv, hvad enten hun er klar til det eller ej. Hun skal finde ud af, hvordan hun forholder sig til de ændrede vilkår, og det anderledes blik verden har på én, når man går fra barn til voksen.

Se opgavebeskrivelse
Ikki Illa Meint

Andrias Høgennis Ikki Illa Meint fra 2018 tager udgangspunkt i et tilfældigt møde mellem to gamle veninder. Filmen udforsker de konsekvenser, der kan være forbundet med at blive konfronteret med, hvordan andre egentlig opfatter én.

Se opgavebeskrivelse
Ingen siger farvel, men alle forsvinder

I Jonas Risvigs Ingen siger farvel, men alle forsvinder fra 2019 møder vi Jeppe, der har vænnet sig til en ganske lille og afgrænset verden for bedre at kunne håndtere den udviklingsforstyrrelse, der indtil nu har defineret ham. Han må, ganske uventet, forholde sig til, om han tør kaste sig ud i kærligheden og dermed give afkald på noget af sin tryghed.

Se opgavebeskrivelse
Mascot

LeeHa Kims Mascot fra 2019 er pakkens klart korteste film. Den undersøger, hvad der sker, når man er villig til at gå ekstremt langt for en drøm, og hvad det gør ved ens selvbillede, når drømmen alligevel forbliver uden for ens rækkevidde.

Se opgavebeskrivelse

1. DEL

En introduktion til kortfilmgenren og en præsentation af de modeller og begreber, som eleverne skal bruge i arbejdet med materialets seks kortfilm:


Udviklet af gymnasielærer Lars Knudsen.


Udviklet af filmforsker Richard Raskin.


Fra Filmleksikon A-Z.


Fra Filmleksikon A-Z.


Fra Filmleksikon A-Z.

2. DEL

ELEVARK TIL FEM KORTFILM

Her er der opgaver, hvor eleverne skal analysere filmen og udvalgte scener med fokus på tematik, personkarakteristik, dramaturgi og filmiske virkemidler.

Materialet inddrager isbjergmodellen, ‘De 7 parametre’, berettermodellen og tre-akter-modellen som analyseværktøjer.

Der er også opgaver, hvor eleverne skal skabe et medieprodukt – fx stop-motion film, filmplakater og soundtrack.

Elevarkene har interaktive links, så eleverne kan læse introduktioner på de filmfaglige begreber, de skal bruge i de enkelte opgaver.

Brug det udstyr og de klippeprogrammer, I har adgang til, fx tablets, computere, kameraer og elevernes mobiler.

Før I ser kortfilmpakken i biografen, er det en god ide at introducere kortfilmgenren for eleverne. Forklar dem, at kortfilmgenren kræver en særlig opmærksomhed fra dem, som I kan illustrere ved at præsentere dem for isbjergmodellen.

SÅDAN BRUGES MATERIALET
Undervisningsmaterialet kan benyttes fra 7. klasse og op til gymnasiet samt ungdomsuddannelser. Opgaverne i materialet er konstrueret på en måde, så de tilgodeser det store spænd i klassetrin, og hver især byder på mulighed for at svare simpelt eller mere komplekst. Det er op til den enkelte underviser, der anvender materialet, at vurdere hvilke opgaver, der er bedst egnet til klassens niveau, og hvilke spørgsmål der måtte være for svære eller for banale for vedkommendes elever – ikke mindst fordi hold og klasser er forskellige ift. abstraktions niveau, analytiske kompetencer osv.

De følgende faglige mål retter sig mod folkeskolens 7.-9. klasse, men materialet er udarbejdet, så det kan anvendes på ungdomsuddannelserne, hvor de faglige mål i dansk er bredere formuleret.

Opgaverne giver også rig mulighed for at øve sig i at “udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt” og “analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier”, som der fx står i læreplanen til Dansk A på stx.

Faglige mål

DANSK 7.-9. klasse
I danskfaget kan kortfilmgenren bruges som et hovedværk. Opgaverne i elevarkene lægger op til et analytisk arbejde med kortfilm med fokus på tematik, dramaturgi og filmiske virkemidler. Der vil også være opgaver, hvor eleverne skal skabe mindre medieprodukter.

Kompetenceområde: Fremstilling
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

 • Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling.
 • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion.
 • Eleven kan forberede og fremstille større multimodale produktioner.

Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematiske undersøgelser og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

 • Eleven har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner.
 • Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller.
 • Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst.
 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger.
 • Eleven har viden om metoder til fortolkning.
 • Eleven kan foretage flertydige fortolkninger.
 • Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst.
 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger.

FILMKUNDSKAB 7.-9. klasse

Kompetenceområde: Filmanalyse
Kompetencemål: Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv.

 • Eleven kan identificere filmgenrer.
 • Eleven har viden om filmgenrers karakteristika.
 • Eleven kan vurdere virkemidlers æstetiske funktioner i film.
 • Eleven har viden om filmiske virkemidler.
 • Eleven har viden om filmdramaturgi.
 • Eleven kan analysere films dramaturgi og udtryk.
 • Eleven kan vurdere film i et socialt og kulturelt perspektiv.

Kompetenceområde: Filmproduktion
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer.

 • Eleven kan anvende filmdramaturgiske teknikker og modeller i filmiske fortællinger.
 • Eleven kan anvende filmiske virkemidler til at producere personlige udtryk i film.
 • Eleven kan gennemføre en filmproduktions forløb i alle dens faser.
 • Eleven kan anvende egne film kommunikativt i samspil med andre medieudtryk.

OM FILMANALYSE

Når I skal analysere en film, skal I undersøge, hvordan filmen fremstiller sit tema, og hvilket budskab filmen vil sende med dette tema. I skal analysere filmens handling, karakterer, dramaturgi og brug af filmiske virkemidler.

OM KORTFILMGENREN

Kortfilm har ikke meget tid til at fortælle sin historie og må derfor skære alt overflødigt fedt fra. Vi kender ikke karakterernes baggrund, ofte ikke deres navne, og vi dumper tit direkte ned i den situation, hvor konflikterne allerede er i gang.

Kortfilm stiller derfor ekstra store krav til jer som aktive tilskuere. I må følge med fra start til slut og udfylde de huller, som instruktøren efterlader.

En kortfilm minder på den måde lidt om en novelle. Begge dele er korte, så der er en masse, vi som læsere eller tilskuere selv skal tænke os til og føle. Alt det, vi selv tænker og føler, når vi ser filmen, hører med til analysen og fortolkningen af kortfilmen.