Talentudviklertræf

Focus, Talent! Talent! Talent!

Fonden Filmtalent samler Danmarks talentudviklere til fagligt fokus og netværk

Hvert år mødes aktører, der arbejder for at fremme filmskaberes talentudvikling og karrieremuligheder, til et fagligt og socialt træf under Odense International Film Festival. Der sættes fokus på aktuelle og faglige temaer og skabes rum for udveksling og dialog, der fremmer samarbejdet og sammenhængskraften i den danske talentudvikling til filmbranchen.

Arrangementet kræver tilmelding hos filmtalent.dk

Screenings

Friday 31-08-2018 kl. 10:00 Pejsestuen