Videoinstallation: Kærlighed til lyd

Exhibit, Focus - Aldersgrænse: 16+

Lyde påvirker vores inderste følelser; skræmmer os, generer os, glæder os og rører os til tårer. Når filmlyd fungerer, lægger vi ikke mærke til den. Og netop fordi lyden påvirker os på det ubevidste plan, er lyd et meget stærkt og effektivt filmisk virkemiddel. Træd ind i en videoinstallation med kortfilm fra OFFs store bagkatalog, hvor lyden spiller en central rolle.

Brandts Museum for Visuel Kunst og Kultur er blandt Nordens førende kunstmuseer på området fotografi og levende billeder.

Installationen følger de generelle åbningstider for Brandts Museum som du kan finde på brandts.dk, men har gratis adgang torsdag mellem 17.00-21.00.

Tider

Thursday 29-08-2019 kl. 17:00 Brandts