fbpx

Francesca Scalisi: The Black Line, 2017

The Black Line

Genre: Dokumentar
Produktionsland og år: Schweiz, 2017
Instruktion: Francesca Scalisi
Længde: 11 min
Deltog i OFF18

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

Tidlig morgen i Bangladesh. Muezzinens kald blander sig med sirener, naturen langs flodbredden er i forfald, en kvinde trækker sit fiskenet gennem flodens forurenede vand. Den tynde, sorte linje forbinder dem alle.

I skal

 • Redegøre for filmens genre
 • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
 • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
 • Fortolke og diskutere filmen
 • Lave jeres eget soundtrack til filmen

Opgaver

Jeres analyse skal præsenteres for klassen i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder fra den scene, der indgår i materialet, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Baggrund

Dokumentaren The Black Line foregår i det asiatiske land Bangladesh som er et af de lande der formentlig vil blive allerhårdest ramt hvis vandstanden i havene stiger. Lav et kort oplæg om Bangladesh og hvorfor landet er i en sårbar situation ift. klimaforandringer.

2. Genreanalyse

 1. The Black Line er et eksempel på den observerende dokumentargenre. Den observerende dokumentar ønsker at vise et udsnit af virkeligheden, og den vil gerne virke både ubearbejdet og ægte: Derfor bruger den ofte filmiske virkemidler, som vi kalder faktakoder eller autenticitetsmarkører. Undersøg derfor om I kan finde følgende virkemidler, som er kendetegnende for genren, i filmen:
 1. Et andet typisk træk ved den observerende dokumentar er, at den ofte skildrer en gruppe mennesker eller et miljø, der skiller sig lidt ud, så man som modtager får et indblik i, hvordan livet udfolder andre steder. Lav derfor en karakteristik af det miljø, som vi møder i filmen, og hvordan kvinden Ranu fremstilles.

3. Analyse af filmiske virkemidler

 1. Kommentér anslaget der begynder in medias res og på forskellige måder adskiller sig fra resten af kortfilmen: Hvad kunne formålet være?
 2. Kommentér brugen af reallyd i dokumentaren
 3. Hvad er effekten af det langsomme tempo og de lange indstillinger?
 4. Hvilken effekt har det, at filmen skifter til slow motion, når den filmer fiskerne?
 5. Hvilken effekt har den meget mørke lyssætning i filmen?
 6. Kommentér brugen af vandrette linjer i filmen
 7. Hvilken effekt har det afsluttende totalbillede?

4. Analyse ud fra udvalgte parametre

Læs om Raskins 7 Parametre.

Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:

Parameter 4 – Billede og lyd

Parameter 6 – Enkelthed og dybde

Parameter 7 – Slutning og helhed

 1. Har filmen et specielt visuelt udtryk? Passer det visuelle udtryk til filmens indhold? Hvordan er filmens lydside, herunder brugen af voice-over og reallyd, med til at fortælle historien?
 2. Filmen foregår i få settings og har kun få personer, og handlingen er på overfladen simpel, men har The Black Line en dybere mening?
 3. Viser filmens udtoning, at filmen nu tydeligvis er slut? Hvordan hænger udtoning og anslag sammen med resten af filmen?

5. Fortolkning og diskussion

Brug eventuetl Fishbowl-strukturen til at diskutere nedenstående spørgsmål i to større grupper.

 1. Hvilket indtryk får I af hovedpersonen Ranu og hendes arbejde?
 2. Hvorfor hedder dokumentaren The Black Line?
 3. Hvilke temaer kan I finde i filmen?
 4. Hvad fortæller filmen os om menneskets forurening af naturen og klimaet? Hvem går det især ud over?

Fishbowl-strukturen er arrangeret på den måde, at 3-5 stole placeres i den indre cirkel eller selve fiskebowlen. Resten arrangeres i en cirkel rundt om denne. Elever byder ind for at fylde fiskebowlen, mens resten af gruppen sidder på stole uden for den. I fiskebowlen skal der hele tiden være en tom stol. Enhver, der er publikum, kan på et hvilket som helst tidspunkt sætte sig i den tomme stol og dermed træde ind i fiskebowlen. Når det sker, skal et eksisterende medlem af fiskebowlen frivilligt forlade den for at frigøre en stol.

Diskussionen holdes i live ved, at deltagerne i fiskebowlen snakker med hinanden, mens nye deltagere kommer til, og deltagere forlader fiskebowlen. En moderator, som alt efter fagligt formål, klassens faglige niveau eller elevernes forhold til hinanden kan være læreren eller en elev, introducerer emnet eller spørgsmålet, og deltagerne begynder at diskutere.

Publikum udenfor lytter til diskussionen og blander sig via den tomme stol. Når den tid, man har aftalt til en runde, er gået, lukkes fiskebowlen, og moderatoren opsummerer diskussionen.

6. Soundtrack

Se de første tre minutter af filmen igen, mens du afspiller ét af følgende tre musiknumre:

Påvirker musikken dit indtryk af scenen og af Ranu, og på hvilken måde?

Lav derefter parvis jeres eget soundtrack til kortfilmen på tre numre. Numrene skal matche filmen, enten tematisk eller stemningsmæssigt. I skal forklare, hvorfor I har valgt netop disse numre, og hvilke udfordringer, der var forbundet med at konstruere et soundtrack til filmen.