fbpx

MSIB – LULU IRL

Lulu IRL

Genre: Fiktion, Ungdom
Produktionsland og år: Danmark, 2016
Instruktion: Tone Ottilie
Længde: 20 min
Deltog i OFF16

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

På nettet har Lulu sex med sin kæreste Sebastian. Offline er hun uerfaren og står på rulleskøjter alene om natten. Sebastian vil mødes udenfor computerens trygge rammer, men Lulu tøver. På sin efterskole bliver hun mobbet af de andre piger, og hun vil bevise sit værd ved at prøve at have sex, koste hvad det vil.

I skal

 • Redegøre for filmens dramaturgi.
 • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
 • Lave personkarakteristik af hovedpersonen Lulu
 • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og fortolke filmen
 • Diskutere forståelser og normer for seksuel debut

Opgaver

Jeres analyse skal kunne præsenteres for andre. Fx i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Baggrund

 1. Nogle unge har deres første erfaringer med flirt, kærester og sex online. Diskutér parvis, hvad der kan være af fordele og ulemper ved at have en online kæreste frem for en IRL kæreste, og hvad der er af ligheder og forskelle på onlinerelationer og fysiske relationer.
 2. Din bedste veninde/ven har haft en online kæreste det sidste år, og nu har kæresten skrevet og spurgt, om de ikke skal mødes i virkeligheden, men din veninde/ven er i tvivl, om det er en god idé og beder om dit råd. Hvilke råd vil du give?

2. Berettermodellen / dramaturgi

Løs opgaven i 2-mands grupper.

 1. Brug berettermodellen til at analysere dramaturgien i “Lulu IRL”
 2. Sammenlign jeres berettermodel med en anden gruppe. Hvis I er uenige, så undersøg hvorfor.
 3. Diskutér, hvorfor det kan være effektivt at fortælle historier på en måde, der minder om berettermodellen – og hvorfor det kan være interessant at afvige fra berettermodellen.

3. Analyse ud fra udvalgte parametre

Læs om De 7 parametre.

Analysér filmen ved hjælp af fokus på følgende parametre:

Parameter 1 – Personfokus

Parameter 2 – Kausalitet og valg

Parameter 3 – Konsekvens og overraskelse

 1. Er det tydeligt, hvis historie filmen fortæller? Er der flere muligheder? I så fald hvilke?
 2. Er Lulu i en situation, hvor hun skal foretage et afgørende valg? Eller er hun i flere valgsituationer?
 3. Gør én eller flere af personerne noget overraskende på et tidspunkt i filmen?

4. Personkarakteristik

Lav personkarakteristik af Lulu.

 1. Beskriv hendes ydre karaktertræk, hendes udseende, handlinger og historie, som de fremstilles i filmen, herunder hendes forhold til de andre piger, køkkenmedhjælperen og Sebastian.
 2. Beskriv hendes indre karaktertræk, væremåde, følelser og adfærd, som de fremstilles i filmen.

I skal nu oversætte jeres personkarakteristik til en collage. En collage er et billede, som er dannet af forskellige materialer, og det kan for eksempel være en kombination af tegning, ord/tekst, billeder/fotos og pålimede genstande. Jeres collage skal altså visuelt prøve at rumme så mange af jeres gode pointer fra det tidligere arbejde med teksten som muligt.

Collagen skal indeholde:

 • De vigtigste pointer fra jeres personkarakteristik af Lulu
 • Billeder, som understøtter jeres pointer: Det kan være tegninger, fotos, figurer, statistikker eller lignende, men undgå at bruge screen shots fra selve filmen
 • Tekst (enkelte ord/sætninger der er vigtige) og centrale citater
 • Forskellige materialer

Til sidst kan I lave fernisering i klassen, hvor I præsenterer jeres collager og tankerne bag for hinanden.

5. Analyse og fortolkning

Filmen åbner uden forklaring og byder derfor på et klassisk eksempel på in medias res. Hvilken effekt har det i dette tilfælde?

Scene 1 (0:35-2:00):

Hvad skal seeren have ud af titelsekvensen, hvor Lulu kører på rulleskøjter og efterfølgende står med dem i hånden? Hvilke virkemidler bruges, og hvilken effekt har de?

Hvorfor er Lulu så hurtig til at give sin roomie sit password?

Scene 2 (7:36-7:45):

Efter Lulu har taget de andre i at bruge hendes computer, ser man hende gå hen over en græsplæne. Hvilke filmiske virkemidler bliver brugt til at illustrere hendes sindstilstand?

Hvad viser scenen i brusebadet, før Lulu bliver overfaldet?

Scene 3 (9:20-10:50):

Scenen, hvor Lulu bliver overfaldet i badet, går over i en scene med fællessang. Der er mange kontraster mellem de to scener. Fx i indhold og kameraføring. Find så mange kontraster som muligt, og forklar hvilken effekt de har.

Hvad mener køkkenmedarbejderen med “Jeg elsker din type piger”, og hvorfor reagerer Lulu negativt på det?

Hvorfor reagerer Lulu negativt, da Sebastian ringer og gerne vil mødes?

Hvilke forskelle er der mellem Lulus avatar og Lulu IRL, og hvad afspejler forskellene?

Hvordan skal vi tolke filmens åbne slutning? Overvej herunder, hvorfor lyset går ud.

Hvilke temaer behandler filmen?

6. Diskussion

 1. I filmen er det vigtigt for Lulu, at folk ikke tror, at hun er jomfru. Diskutér parvis, hvorfor det for nogle kan være flovt eller pinligt at være jomfru, og hvilke forventninger og normer der kan ligge bag denne oplevelse. Undersøg også på fx Faktalink, hvad gennemsnitsalderen for seksuel debut er i Danmark, og om den har ændret sig de sidste 50 år.
 2. Diskutér, hvorfor de fleste metaforer og faste vendinger, der beskriver kvinders seksuelle debut, mon er formuleret som tab som fx “at miste sin mødom”? Og hvilke ord sætter man tilsvarende på mænds seksuelle debut? Hvis I ønsker flere vinkler på emnet, så har Sex og Samfund lavet en meget fin video, som I kan finde her.
 3. Online-kroppen: Lulu har lavet en avatar, der lever op til de kropsidealer, som man kan møde online. Undersøgelser viser, at mange unge oplever snævre normer for, hvordan en krop skal se ud for at være attraktiv, og at de forsøger at ligne idealerne, når de fx poster på sociale medier.
  I en undersøgelse, foretaget af Børns Vilkår, siger en 15-årig fx: ”Min Instagram er i hvert fald flottere end mig”. Diskuter, hvordan kropsnormer påvirker unge, og hvad man kan gøre for mindske de skadelige konsekvenser af de normer. I kan både diskutere, hvad man kan gøre som enkeltindivid og som gruppe, men også hvad de digitale platformes rolle og ansvar er.