fbpx

Kortfilm i folkeskolen

OFF tilbyder dig en række konkrete forslag til, hvordan du som lærer kan igangsætte eller videreføre arbejdet med korte og lidt længere filmproduktionsforløb i grundskolen – på de tre trin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Fokus er på, hvordan du med forskellige typer skabende filmarbejde kan styrke dine elevers kreative, sociale og digitale kompetencer. Undervisningsmaterialet er tænkt som en ’redskabskasse’ med gode forslag til at arbejde med film i en skolehverdag. Filmproduktion og andet skabende filmarbejde anses ofte som noget, der afvikles i enkeltstående, kreative temauger. Afsættet er her, at arbejdet med film anvendes som en integreret del af allerede eksisterende fag, og at filmarbejde med elever som skabere kan bruges langt oftere, end det er tilfældet i grundskolen i dag. Skabende filmarbejde kan også bruges i såkaldt ’understøttende undervisning’ (UUV). Hvordan det kan indgå i hhv. UUV og de skemalagte fag, uddybes i materialet.

Du kan læse hele kataloget som inspiration med redskaber til brug i din egen skolehverdag. Eller du kan slå ned på de punkter eller afsnit, du mangler viden inden for.
Materialet er udviklet i forbindelse med Kulturregion Fyns projekt Filmportal Fyn i forbindelse med puljen om “Film For Børn og Unge” fra 2015-2019.

Læs mere her