fbpx

Indskoling

Formål

Formålet med materialet er, at børn skal lære om film allerede i indskolingen for at styrke deres kulturelle dannelse – gennem indsigt i filmens fortælling og virkemidler. Børnenes fantasi, kreative og sociale kompetencer kommer i spil, når de oplever, taler om og selv skaber små animationsfilm.

Projektet var del af udviklingsprojektet ”Film som praktisk musisk faglighed”, der ville styrke det filmpædagogisk netværk og miljø på Fyn – også i relation til børn, pædagoger og lærere i indskolingen.

 

Micro-Animation

Børn i indskolingen kan med fordel arbejde med at lave små animationsfilm ved hjælp af teknikken Stop motion.

Dette arbejde giver en rigtig god indføring i filmens univers – og byggesten. Film bestå jo at stillbilleder, der optaget med høj hastighed og igen afspillet med høj hastighed. 24 billeder i sekundet er der i en almindelig film.

Når børnene skal lave animationsfilm ved hjælp af Stop motion optager de et billede ad gangen og flytter en lille smule på deres figurer, og tager herefter igen et billede. Sådan bygger de bevægelser op og efterhånden træder en handling frem.

Man kan både arbejde med flytte-tegnefilm i 2D, hvor pappigurer ligger på en baggrund, hvorpå, der optages billeder. Man kan også arbejde med Stop motion i 3D, her kan børnene lave figurer i modellervoks og lave såkald Claymation film eller de kan optage Stop motion med sig selv – såkaldt Pixelation.

Der findes en del gode Apps til brug på iPads og tablets. Vi anbefaler, at man arbejder med FILM-X Animation i indskolingen.

Læs mere om FILM-X Animation her

Skab, leg og lær med animation i 0.-3. klasse

Fokus på film i dansk og de praktisk-musiske fag:
I indskolingen involverer det fagene: dansk, musik , billedkunst og det tværgående emne, it og medier. Det specielle ved materialet er således, at de praktisk-musiske fag er tænkt ind.
Materialet til indskolingen lægger op til at give eleverne helt basale kompetencer i filmiske virkemidler.
Materialet er udviklet af forfatter og redaktør Ditte Mejlhede i relation til vores udviklingsprojekt Film som praktisk-musisk faglighed på de fynske filmprofilskoler.
Bemærk at materialet henvender sig til lærerne og rummer en masse spændende indhold og øvelser til arbejdet med film i indskolingen.

Om materialet

Materialet består af 3 forløb.
Du kan læse introduktionen her