fbpx

Adrian Silisteanu: Written/Unwritten, 2016

Rain on Canvas

Genre: Fiktion
Produktionsland og år: Rumænien, 2016
Instruktion: Adrian Silisteanu
Længde: 20 min
Deltog i Ungdomskonkurrencen og Hovedkonkurrencen i OFF17.

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

Udenfor en fødselsklinik får en roma-familie besked om, at deres mindreårige datter netop har født en lille pige. Faderen er ikke glad for denne nyhed, og han giver sin kone skylden for den alt for tidlige graviditet. Men situationen strammer til, da hospitalet afkræver dem en signatur, der bekræfter, at de er pigens forældre. Nu risikerer de, at myndighederne vil gribe ind og skille familien ad, og faderen må tage på en afgørende rejse

I skal

 • Søge information om romaerne
 • Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i
  tre-akter-modellen
 • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
 • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
 • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
 • Fortolke og diskutere filmen
 • Lave et stamtræ over familien i filmen

Opgaver

Jeres analyse skal præsenteres for klassen i et PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder fra det uddrag, der indgår i materialet, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Find baggrundsviden om romaer

“Written/Unwritten” foregår i Rumænien, men familien, som vi følger, er romaer.

Søg viden om romaerne på nettet, og lav en kort præsentation om deres historie, sprog og levevis.

2. Tre-akter-modellen

Brug tre-akter-modellen til at analysere dramaturgien i ”Written/Unwritten”.

A. Hvad sker der i filmens første akt? Hvordan udvikler forholdet mellem personerne sig i første akt?

B. Hvad sker der i anden akt? Hvad er filmens første vendepunkt?

C. Hvad sker der i tredje akt? Hvad er filmens andet vendepunkt?

3. Analyse ud fra udvalgte parametre

Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:
Parameter 2 – Kausalitet og valg
Parameter 3 – Konsekvens og overraskelse
Parameter 7 – Slutning og helhed

A. Hvilken sammenhæng er der mellem filmens begivenheder?

B. Forklar hvilke valg hovedpersonerne skal træffe, og hvordan de er havnet i disse situationer.

C. Opfører filmens personer sig på den samme måde hele tiden, eller gør nogle af dem på noget tidspunkt noget overraskende? Hvis ja, hvad og hvorfor?

D. Hvordan markerer filmen tydeligt, at den er slut?

4. Analyse af uddrag af filmen

For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

Filmen åbner på en sort skærm, hvor filmens titel langsomt toner frem, som om den blev skrevet med en urutineret håndskrift. Hvilke forventninger skaber dette, sammen med titlen, til filmen?

Uddrag 1 (link)

Da Lulughia og Ursaru skal finde Guiberina, får tilskueren et væld af forskellige indtryk og informationer via dialogen, baggrunden og de synkrone baggrundslyde. Find eksempler på disse tre elementer, og hvordan de bidrager til filmens udtryk.

Bemærk f.eks. 7-8 sekunders supertotal efterfulgt af 10 sekunders total, hvor tilskueren får en del at vide om Lulughia, Ursaru og det sted, de er kommet hen.

Prøv f.eks. at forklare hvorfor Ursaru og Lulughia krydser floden vha. træstammerne, frem for broen, der ligger 50 meter længere væk.

Hvor lang tid går der fra Guiberina kommer ud (10:05), til hun kigger på sin datter? Hvordan reagerer Lulughia?

Uddrag 2 (link)

Hvordan viser Alexandra sine følelser overfor Guiberina? Hvordan reagerer Guiberina på at stå overfor sin datter (der er
nybagt mor)?

Hvor opbevarer Guiberina sine identifikationspapirer? Hvorfor skal vi se det?

Uddrag 3 (link)

Hvorfor skal vi se, at Guiberina skriver under?

I sidste indstilling inden rulleteksterne, ses Ursaru, der holder babyen og taler venligt til hende. Hvorfor slutter filmen med netop den sekvens? Bemærk den synkrone lyd henholdsvis på hospitalet, og mens Lulughia og Ursaru er på tur.
Hvordan bruges den som virkemiddel?

Der er relativt mange karakterer i filmen, og deres indbyrdes forhold er ret komplekse, men væsentlige for filmens handling. Hvorfor forklares de ikke på en mere overskuelig måde?

 

5. Fortolkning

A. Hvis “Written/Unwritten” har en hovedperson, må det være Ursaru Pardaian, men han er meget svær at holde af. Find i første omgang de situationer i filmen hvor han optræder usympatisk, vredt eller aggressivt, og forsøg at forklare hans opførsel. Prøv dernæst at finde situationer hvor han faktisk forsøger at hjælpe eller beskytte andre.

B. Diskutér i grupper hvad der motiverer Ursaru, og hvorfor filmen vælger at portrættere ham som den gør?

C. Diskutér desuden om filmen fremstiller romaer i et positivt eller negativt lys.

6. Stamtræ

Lav et stamtræ, eller en anden overskuelig oversigt over filmens personers tilhørsforhold.

Oversigt over navngivne personer:

 • Porumbita Minadora
 • Ursaru “Pardica” Pardaian
 • Guiberina Duduiana
 • Florin Duduiana
 • Marin “Marinica”
 • Lulughia “Lulu” Duduiana
 • Alexandra “Barbisa” Duduiana

7. Litteratur og links

OM KORTFILMSGENREN
Mere om kortfilmgenren, Richard Raskins parametre

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion

OM ROMAERE
Fakta om romaere