fbpx

Freja Monney: Rain on Canvas, 2017

Rain on Canvas

Genre: Dokumentar
Produktionsland og år: Danmark, 2017
Instruktion: Freja Nanadowa Rohde Monney
Længde: 15 min
Deltog i Ungdomskonkurrencen, Den Danske konkurrence og Dokumentarkonkurrencen i OFF18

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

Det er ren dansk hygge, når man tager på telttur med lejrbål og skumfiduser, men hvor hyggeligt er det egentligt med sådan en tur, når man som den statsløse kurder Goran har brugt 10 år af sit liv i et telt i en flygtningelejr?

I skal

  • Lave en personkarakteristik af hovedpersonen Goran
  • Forholde jer til dokumentaren som genre
  • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
  • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
  • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
  • Fortolke og diskutere filmen
  • Lave en fotofrise med fokus på hygge

Opgaver

Jeres analyse og fortolkning skal samles og præsenteres for klassen ved hjælp af isbjergmodellen. Læs modellen ind i en PowerPoint eller et andet digitalt program. Brug et slide til hvert punkt på isbjerget. Start med punkterne under havoverfladen. Tag gerne skærmbilleder fra filmen og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne (eller “citaterne”) bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Personkarakteristik

Giv en personkarakteristik af Goran

A. Beskriv hans ydre karaktertræk, hans udseende, handlinger og historie, som de fremstilles i dokumentaren

B. Beskriv hans indre karaktertræk, væremåde, følelser og adfærd, som de fremstilles i dokumentaren

C. Diskutér på baggrund af jeres personkarakteristik: Skal Goran (og hans historie) fungere som et symbol for noget mere end blot ham selv

2. Dokumentaren som genre

“Rain on Canvas” er en dokumentar, og er derfor anderledes end fiktionsfilm. Her kan i langt højere grad ske ting, der ikke er tilrettelagt. Men det er dog stadig vigtigt at huske, at dokumentarfilm repræsenterer en iscenesættelse af virkeligheden, som ikke nødvendigvis viser et billede, der er sandt.

A. Hvilke forventninger har vi til en dokumentarfilm?

B. Hvilken rolle spiller de mere opsatte scener, som fx dansescenen i Rain on Canvas?

3. Analyse af uddrag af filmen

For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

Uddrag 1 (link)
Filmen åbner skarpt in medias res. Tilskueren får kun titlen, og så kastes man ind i en samtale mellem to personer, man ikke har noget forhåndskendskab til. Hvordan gøres der opmærksom på interviewets dynamik (altså hvem der interviewer hvem, og om de to parter har en særlig relation), når man ikke får det forklaret direkte? Hvilken effekt har denne fremgangsmåde?

I løbet af de første 32 sekunder ser vi tre, ret forskellige, kameraindstillinger.

Hvilken effekt har denne, meget levende, kameraføring?

Beskriv den måde tilskueren lærer Goran at kende på. Hvordan kunne det være gjort lettere for tilskueren, og hvorfor er det ikke gjort på en nem måde?

Goran skifter mellem sprog. Hvorfor? Og hvad fortæller det tilskueren om ham?

Overgangen fra samtalen i teltet til næste sekvens markeres med en fikseret kameravinkel, næsten som et stillbillede, med fokus på deres lille lejr. Hvorfor? Hvilken effekt har det?

 

Uddrag 2
I denne sekvens ser vi Goran og Freja fjolle rundt, danse, kaste sten i havet, tænde bål osv. Sekvensen har ikke umiddelbart noget med Gorans flygtningestatus at gøre. Hvilket formål har sekvensen, og hvad drejer samtalen over på flygtningestatus igen?

 

Uddrag 3
Her taler Goran om sin opfattelse af sin egen identitet. Han taler om at føle sig som et dyr, og om ikke at forstå, hvorfor han skal være flygtning. Hvilken effekt har det, at scenen er filmet i et frøperspektiv helt tæt på ham?

Da samtalen slutter, er der sort skærm i 7-8 sekunder, og næste scene åbner på den samme ydre vinkel på lejren som tidligere. Denne gang i gråt regnvejr. Indstillingen fastholdes her i 5-6 sekunder. Hvilken effekt har det langsomme klippetempo og valget af motiverne?

4. Analyse ud fra udvalgte parametre

Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:
Parameter 1 – Personfokus
Parameter 3 – Konsekvens og overraskelse
Parameter 6 – Enkelthed og dybde

A. Er det tydeligt, hvis historie filmen fortæller?

B. Opfører filmens personer sig på samme måde hele tiden, eller gør de noget overraskende på noget tidspunkt?

C. Foregår filmen i få settings (miljøer)?

D. Har historien en dybere mening?

5. Fortolkning og diskussion

A. Diskutér hvilken rolle scenen med billedet af integrationsminister Inger Støjberg spiller: Skal scenen få seeren til at rette en kritik imod integrationsministeren, eller skal den snarere få seeren til at forstå den politiske virkelighed Goran kommer fra?

B. Diskutér hvad instruktøren, Freja Monney, ønsker at opnå ved at tage Goran med på en hyggelig telttur: Vil hun fortælle historien om én enkelt flygtning, eller vil hun vise hvor svær selve integrationen er, når man kommer fra en anden kultur og med helt andre oplevelser i rygsækken?

C. Lav en kommunikationsanalyse af filmen, herunder en vurdering af hvilken vinkling instruktøren Monney har lagt på sit emne. Har filmen en politisk dagsorden? Hvilket budskab ønsker hun at sende, og hvad kunne hendes hensigt være med filmen?

D. Det er nemt at tale om flygtninge og flygtningekrisen, når man ikke kender nogen flygtninge, men hvad sker der, når man møder en flygtning og hører hans personlige historie? Hvad sker der, når flygtningen bliver et individ?

6. Fotofrise

Lav en fotofrise på 5-10 billeder ud fra temaet “hygge”. Arbejd i grupper. I bestemmer selv om billederne skal være realistiske eller mere symbolske.

A. Brainstorm: Hvem eller hvad repræsenterer “hygge”?

B. Søg billeder på nettet eller tag/brug jeres egne.

C. Sæt jeres billeder ind i en PowerPoint eller et andet program. I kan også vælge at printe billederne og sætte dem op som en frise på et stykke karton.

D. Præsentér jeres fotofrise for klassen og forklar, hvorfor I har valgt jeres motiver.

7. Litteratur og links

OM KORTFILMSGENREN
Mere om kortfilmgenren, Richard Raskins parametre

OM DOKUMENTARGENREN
Mere om dokumentarfilm

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion

OM KOMMUNIKATIONSANALYSE
Mere om kommunikationsanalyse