fbpx

Nassos Vakalis: Dinner for Few, 2014

Dinner for Few

Genre: Animation
Produktionsland og år: Grækenland, 2014
Instruktion: Nassos Vakalis
Længde: 10 min
Deltog i Ungdomskonkurrencen, Hovedkonkurrencen og Animationskonkurrencen i OFF15.

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

På en lille ø ude midt i havet ligger et lille hotel. I restauranten på hotellet serverer en tjener for en gruppe tilsyneladende umættelige gæster, imens kattene venter på, at der falder rester ned fra de riges bord. Men situationen ændrer sig pludselig til noget, der minder om en revolution – eller gør den?

I skal

  • Forholde jer til animationsfilmen som genre
  • Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i
    tre-akter-modellen
  • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
  • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
  • Fortolke og diskutere filmen
  • Lave en stopmotionfilm om overforbrug eller bæredygtighed

Opgaver

Jeres analyse skal præsenteres for klassen i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder fra den scene, der indgår i materialet, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer

1. Animationsfilm

Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at fortælle sin historie som en animation frem for en almindelig film med skuespillere?

2. Tre-akter-modellen

Brug tre-akter-modellen til at analysere dramaturgien i “Dinner for Few”.

A. Find filmens to vendepunkter. Hvordan overrasker de to vendepunkter tilskueren?

B. Hvad er filmens midtpunkt?

C. Hvilken rolle spiller vendepunkterne og midtpunktet i “Dinner for Few” i forhold til temaet?

3. Analyse af uddrag af filmen

For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

Ved tredje akts begyndelse (8:00), begynder den asynkrone musik fra begyndelsen af filmen igen.
Hvilken effekt har det for tilskueren, at det musikalske motiv går igen?
Er musikken kontrapunktisk eller parafraserende? Forklar hvorvidt den kan være det samme flere steder i samme film, selvom de enkelte scener, hvor den samme musik optræder, er forskellige.

Hvilke arketyper/erhverv repræsenterer grisene (8:24-8:39)? Hvordan fortæller filmen os det?
Ville det ikke være et sikrere valg at lade en fortællerstemme forklare symbolikken?

Bemærk motiverne på de billeder, der hænger på væggene. Hvilke fællesnævnere har billederne?
Hvorfor finder grisene deres bestik i en stemmeboks (8:39)?

I slutningen af uddraget bevæger kameraet sig, som ved en krantur, tilsyneladende ud af hotellet igen.
Hvad har ændret sig ved hotellet, og hvad fortæller det tilskueren om hotellets mærkværdige cyklus?

I udtoningen (9:00-9:10) får vi, via en supertotal, et større overblik over hotellets ydre og det omkringliggende område end i filmens anslag (0:10-0:30), hvor hotellet vises i total.

Supertotal bruges ofte til at etablere en location eller en situation, og det ses derfor ofte i begyndelsen af en scene.
Hvorfor får vi først supertotalen til sidst?

Efter filmens tredje akt kan man se, at filmens handling er cyklisk. Hvad ville der ske med oplevelsen undervejs, hvis man begyndte cyklussen et andet sted – f.eks. i tredje akt? (så plottet følger ét sæt grise fra deres skabelse til deres endeligt).

4. Fortolkning af filmen

A. Hvorfor har instruktøren valgt, at figurerne i filmen skal være dyr som grise, katte, slange og en tiger frem for blot mennesker? Hvad er effekten? Og hvorfor er tjeneren et menneske?

B. Hvorfor er grisene lænkede til bordet? Hvem har egentlig magten?

C. Handler filmen om udbytning af de svage i samfundet og politisk revolution? Handler filmen snarere om vores overforbrug af jordens ressourcer? Eller handler den om noget tredje?

Del jer i mindre grupper og diskutér hvilken fortolkning I bedst kan lide. Fremlæg hver jeres fortolkning af filmen.

5. Stopmotionfilm

Løs opgaven i 2-3 mandsgrupper.

A. Skab en stopmotionfilm med følgende benspænd:

  • Tre dyrefigurer der har menneskelige egenskaber
  • En konflikt om overforbrug eller bæredygtighed

B. I bestemmer selv om filmen skal have en optimistisk eller pessimistisk slutning, men slutningen skal være forholdsvis tydelig i sin holdning.

C. Vælg materialer og skab jeres figurer og baggrund

D. Optag jeres stopmotionfilm. I kan fx bruge programmet Stopmotion Studio til IOS og Android-enheder

7. Litteratur og links

OM KORTFILMSGENREN
Mere om kortfilmgenren, Richard Raskins parametre

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion

OM STOPMOTIONFILM
Guide til hvordan I laver stopmotionfilm, herunder teknik og figurer.
Stopmotion Studio

OM GRÆKENLANDS FINANSKRISE
Grækenlands gældskrise