fbpx

Una Gunjak: The Chicken, 2014

The Chicken

Genre: Fiktion, realfilm
Produktionsland og år: Tyskland/Kroatien, 2014
Instruktion: Una Gunjak
Længde: 15 min
Deltog i Ungdomskonkurrencen og Hovedkonkurrencen i OFF15.

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

I “The Chicken” støder barnets verden sammen med de voksnes, og pludselig må moderen sætte sit liv på spil

I skal

  • Søge information om borgerkrigen i Jugoslavien i 1990erne
  • Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i berettermodellen
  • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
  • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
  • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
  • Fortolke og diskutere filmen
  • Lave en filmplakat

Opgaver

Jeres analyse skal præsenteres for klassen i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder fra den scene, der indgår i materialet som uddrag, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Baggrundsviden om borgerkrigen i Jugoslavien

Gå på nettet og find baggrundsinformation om borgerkrigen i Jugoslavien. Undersøg fx følgende:
A. Hvor i Europa lå Jugoslavien?

B. Hvornår foregik borgerkrigen i landet?

C. Hvordan sluttede borgerkrigen, og hvilke lande opstod derefter?

D. Hvad var Sniper Alley i byen Sarajevo?

2. Berettermodellen

Løs opgaven i 2-mands grupper.

A. Brug berettermodellen til at analysere dramaturgien i “The Chicken”.

B. Sammenlign jeres berettermodel med en anden gruppe. Hvis I er uenige, så undersøg hvorfor.

C. Diskutér hvorfor det kan være effektivt at fortælle historier på en måde, der minder om berettermodellen.

D. Krigen i ex-Jugoslavien. Hvorfor kommer den information først til sidst i filmens udtoning?

3. Analyse af uddrage af filmen

For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

Uddrag 1
Filmen åbner på ustabil kameraføring, uden nogen forklaring. Hvilken effekt har det?

Der er flere eksempler, hvor tilskueren får supplerende oplysninger om personerne, situationen eller lignende, mens plottet udspiller sig. Bemærk f.eks. at pigen Selma først leger med et legetøjsgevær, og at hun derefter bliver meget optaget af sine rottehaler, eller baggrundslyde da vinduet åbnes.

Hvorfor får tilskueren ikke de oplysninger, der formidles indirekte via kameraføringen, direkte? Hvilket formål tjener det, at kameraet flere gange dvæler ved aspekter af lejligheden, frem for plottet?

Hvorfor synes storesøsteren, Azra, at Selma er dum?
Hvorfor udviser hun ikke større forståelse for sin søsters manglende vished om situationen?
Hvad siger det om familiens situation, at moderen går ud efter hønen? Hvor meget af denne situation forstår henholdsvis
Selma og hendes storesøster?
Hvem kunne have interesse i at skyde efter en kvinde, der forsøger at fange en høne? Hvorfor skal vi se det?

 

Uddrag 2
Da hønen bliver slagtet, er fokus på Selma, frem for hønen og moderen. Først i halvnær, med en masse lyd fra hønen, og en masse rystelser i kameraføringen. Denne sekvens er, som en stor del af filmen, filmet i øjenhøjde med Selma.

Den næste indstilling er et nærbillede af Selma, stadig med noget uro i kameraføringen, men denne gang næsten i frøperspektiv. Udover perspektivet og billedbeskæringen, sænkes indstillingens dybdeskarphed, så kun Selma står skarpt – og der bliver helt stille. Hvad formidler filmen her, og hvordan ville man gribe samme formidling an i en novelle?

Efter hønen er slagtet, byder filmen på mere opløftende sekvenser. Der udveksles et langt kram, og familien lader til at nyde måltidet. Der klippes brat over i en sort skærm med påskriften Sarajevo 1993, og filmens eneste asynkrone lyd toner frem.

Hvorfor slutter filmen på den måde, og hvad er så interessant ved “Sarajevo 1993”?
Hvorfor fik vi ikke tid og sted at vide i begyndelsen?

4. Analyse ud fra udvalgte parametre

Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:
Parameter 1 – Personfokus
Parameter 2 – Kausalitet og valg
Parameter 5 – Personer og rekvisitter

A. Hvis historie fortæller filmen? Og på hvilken måde er hovedpersonen aktiv?

B. Hvilken sammenhæng er der mellem filmens begivenheder? Forklar hvilket valg hovedpersonen skal træffe, og hvordan hun er havnet i den situation.

C. Hvordan giver filmen tilskueren en oplevelse af personernes indre liv (følelser, tanker)?

5. Fortolkning

Hvorfor slipper Selma kyllingen fri?

Hvorfor går moderen ud efter kyllingen?

Hvorfor har Selma ikke nogen problemer med at spise kyllingen til sidst?

6. Filmplakat af "The Chicken"

Lav jeres egen filmplakat til “The Chicken”. Plakaten skal indeholde ét eller flere billeder, en filmtitel og en undertitel, der giver stikord til filmens temaer. Se hvordan I kan lave filmplakater på den digitale læringsportal, SmåP – små produktioner.

A. Tag skærmbilleder af filmen, eller benyt nogle af billederne her.

B. Tænk på, hvordan I vil formidle filmens handling og stemning, når I udvælger billeder og udformer teksten.

C. Præsentér jeres filmplakat for klassen og forklar de valg, som I har truffet.

7. Litteratur og links

OM KORTFILMSGENREN
Mere om kortfilmgenren, Richard Raskins parametre

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion

OM KRIGENE I EX-JUGOSLAVIEN
Krigene i Eksjugoslavien

LAV FILMPLAKATER
SmåP – små produktioner