fbpx

Assa Rytter: Manifest, 2019

Manifest

Genre: Dokumentar, realfilm
Produktionsland og år: Danmark, 2019
Instruktion: Assa Rytter
Længde: 25 min
Deltog i OFF20 og vandt ungdomsjuryens pris

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

En ung kvinde generobrer sin krop, sin historie og sin identitet igennem kunsten. Et intimt og kærligt portræt af mødre og døtre og et manifest for moderne kvinder

I skal

 • Forholde jer til den personlige dokumentar som genre
 • Analysere brugen af filmiske virkemidler og deres virkning til i udvalgte scener
 • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
 • Fortolke og diskutere filmen
 • Lave jeres egen fotofrise

Opgaver

Jeres analyse skal kunne præsenteres for andre. Fx i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Baggrund

A. Læs om Raskins 7 Parametre. Tal sammen i små grupper. Manifest er en dokumentar, men Raskins syv parametre er et redskab til at analysere fiktion. Giver det stadig mening at bruge nogle af Raskins redskaber? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilke muligheder og hvilke udfordringer har de i forhold til dokumentargenren?

B. Læs om asynkron og synkron lyd og asynkron og synkron musik. Begge dele bliver brugt som centrale virkemidler i Manifest

C. I filmen optræder instruktøren Assa Rytter som nøgenmodel. Diskutér på klassen hvilke følelser, der kan være forbundet med at være nøgen foran en anden.

2. Genreanalyse: Den personlige dokumentar

Løs opgaven i 2-mands grupper.

Manifest er et eksempel på den personlige dokumentargenre. Den kendetegnes bl.a. ved, at instruktøren eller en anden repræsentant for filmholdet ikke bare er til stede, men deltager aktivt i dokumentaren og påvirker, hvordan begivenhederne udspiller sig. Instruktøren er altså ikke en flue på væggen som i en observerende dokumentar, men snarere en flue i suppen… Undersøg om du kan finde følgende virkemidler, som er kendetegnende for genren, i filmen:

 • Synlig dokumentarist
 • Voice over
 • Mange interviews
 • Iscenesættelse der skaber spænding
 • Et klart ærinde
 1. Diskutér hvordan det påvirker en dokumentarfilms troværdighed og seværdighed, at instruktøren deltager aktivt?
 2. Sammenlign jeres betragtninger med en anden gruppe. Hvis I er uenige, så undersøg hvorfor.
 3. Diskutér, hvorfor det kan være effektivt at formidle en problemstilling eller en holdning via en dokumentarfilm frem for en fiktionsfilm.

3. Arbejdsspørgsmål til analyse

Se filmens anslag, dvs. det første halvanden minut.

Uddrag 1 –  Klip 1

– De første 35 sekunder er der off-screen lyd, men intet billede. Hvilken effekt har dette?

– Hvad er forbindelsen mellem filmens første kameraindstilling og den lyd, der har været indtil da?

– Beskriv kamerabevægelsen, og hvordan den komplementeres af stemmen, der taler indover.

– Hvordan skal vi forstå replikken ”Det går ikke”, som afslutter anslaget? Hvilke forventninger skaber den hos seeren?

Uddrag 2 –  Klip 2

– Hvilket indtryk får vi af Assas forhold til sin krop i filmen?

– Hvad prøver Assa på, da hun står topløs foran spejlet?

Uddrag 3 –  Klip 3

– Beskriv kameraindstilling og -bevægelse, da Assa forsøger at finde en passende position

– Hvordan understøtter kameraets bevægelser situationen?

Uddrag 4 –  Klip 4

– Hvorfor bruger filmen så lang tid på Assas dans til sidst?

4. Analyse ud fra udvalgte parametre

Læs om Raskins 7 Parametre.

Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:

Parameter 1 – Personfokus
Parameter 4 – Billede og lyd
Parameter 7 – Slutning og helhed

 1. Er det tydeligt, hvis historie filmen fortæller? Er der flere muligheder? I så fald hvilke?
 2. Har filmen et specielt visuelt udtryk? Passer det visuelle udtryk til filmens indhold? Hvordan er filmens lydside, herunder brugen af voice-over og reallyd, med til at fortælle historien?
 3. Hvordan viser filmens udtoning, at filmen nu tydeligvis er slut? Hvorfor slutter den med, at vi ser maleriet af Assas mormor?

5. Fortolkning og diskussion

Nøgenhed er et centralt motiv i Manifest. Hvad repræsenterer nøgenhed for Assa? Og hvad repræsenterer nøgenhed ofte i andre film?

I løbet af filmen er der flere sekvenser, hvor Assa kobler anekdoter om ubehagelige mænd til de følelser, hun oplever. Hvilken forbindelse har det til hendes nøgenhed?

Hvad betyder det for filmen, at det er lige netop en mor, der maler sin datter, og hvorfor finder Dagmar maleriet af sin mor frem til sidst?

Filmen er dedikeret til Karla Pokorná, antageligvis Dagmars mor. Hvad er filmens hensigt/budskab, og hvordan hænger det sammen med dedikationen og titlen?

6. Fotofrise

Lav en fotofrise på 5-10 billeder ud fra ét af følgende temaer: “min krop, min historie”, ”nøgen” eller ”jeg er vred”. Arbejd i grupper.

I bestemmer selv, om billederne skal være realistiske eller mere symbolske.

 1. Brainstorm: Hvem eller hvad repræsenterer temaerne “min krop, min historie”, ”nøgen” eller ”jeg er vred”?
 2. Find billeder på nettet eller tag/brug jeres egne.
 3. Sæt jeres billeder ind i en PowerPoint eller et andet program. I kan også vælge at printe billederne og sætte dem op som en frise på et stykke karton.
 4. Præsentér jeres fotofrise for klassen og forklar, hvorfor I har valgt jeres motiver.