fbpx

Samarbejdspartnere

“Sammen er vi stærke” og ”gode venner kan man aldrig få nok af”. Det er to floskler fulde af sandheder, og det er netop de gode samarbejder denne festival bygger på. En stor del af vores programpunkter er kurateret af andre aktører i tæt samarbejde med os, og de giver både indhold, værdi og nogle gange også økonomi til festivalen. At have samarbejder så langt inde i maskinrummet betyder også, at vores målgruppe bliver større, og at vi når længere ud, fordi samarbejdspartnerne føler medejerskab på vores fælles arrangementer. Det betyder også, at festivalen kan tilbyde meget mere end vores eget budget rækker til. Rigtig mange gode mennesker ser værdi i projektet OFF og føler et så stærkt værdisam­menfald, at de ser ræson i samarbejdet, uagtet lav eller ingen økonomisk gevinst ved deltagelse. Festivalens samlede værdi er altså langt større end den fremlagte økonomi med de bevilligede midler.

Samarbejder på kryds og tværs har altså været et nøgleord. Rigtig mange private og kommunale instanser har engageret sig, og har tilsammen været med til at øge festivalens synlighed og samlede volumen betragteligt. Involvering er ganske givet noget, som vi vil vedblive at arbejde på til OFF23. Vi har mange gode venner, og vi vil gerne have flere.