fbpx

Vegard Dahle, Line Klungseth Johansen: Penthouse, 2021

Penthouse

Genre: Fiktion
Produktionsland og år: Norge, 2021
Instruktion: Vegard Dahle & Line Klungseth Johansen
Længde: 19:38
Deltog i OFF22

Synopsis

Et dystopisk drama der kommer med et bud på, hvad der egentlig kommer til at ske, når vandet stiger os over hovedet. Nærværende, rørende, skræmmende og højaktuel.

I skal

 • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
 • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
 • Lave personkarakteristikker af de to hovedpersoner
 • Fortolke og diskutere filmen
 • Lave jeres egen fotofrise

Opgaver

Jeres analyse skal kunne præsenteres for andre. Fx i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Baggrund

Den norske kortfilm ”Penthouse” tilhører den genre, som man kalder for en dystopi. En dystopi beskriver en (fremtidig) verden, der er den værste af alle verdener, eller et samfund som er uønsket. Inden I ser filmen, skal I parvis diskutere, hvordan en dystopisk fremtid kunne se ud, hvis vi ikke får løst klimaudfordringerne. Er det en ny istid, der kommer? Er det en række af tsunamier og en kraftig stigning af vandstanden i havene? Eller er det længerevarende tørke? Eller noget helt fjerde? Del jeres tanker med resten af klassen.

2. Samtalekort

Gruppearbejde. I skal være 4-6 personer i hver gruppe.

Sæt jer i en rundkreds, klip oplevelseskortene ud og læg dem i midten med bunden i vejret. Kortene indeholder udsagn, som skal få jer til at sætte ord på jeres oplevelse af filmen. Der kan fx stå ”Det gjorde stort indtryk på mig at…”.

Træk på skift et kort. Hver person har et minut til at fortælle om sin filmoplevelse med udgangspunkt i kortet. Herefter trækker den næste et nyt kort. Vælg en tidtager, som sikrer, at alle får et minuts taletid. Hvis en person løber tør for fortællestof, skal de øvrige gruppemedlemmer stille uddybende spørgsmål og hjælpe personen til at udfylde sin taletid og sætte ord på sin filmoplevelse.

Se oplevelseskortene her.

3. Næranalyse af to scener

Anslaget 

 1. Filmens anslag (0:00-0:47) involverer blandt andet liggestole på en tagterrasse. Hvilke indtryk får man ellers med i åbningssekvensen? Er der indtryk, der stikker i forskellige retninger?
 2. Der går et minut, før der er nogen, der siger noget. Hvad forstår vi om John og Benjamins situation indtil da, og hvordan formidles de oplysninger?
 3. Da John og Benjamin sidder i gummibåden (0:51-2:00), antyder de to meget forskellige indstillinger til deres situation. Hvordan?
 4. Anslaget slutter reelt med filmens første supertotal (2:04). Hvilken effekt har den billedbeskæring?

Midt i filmen

 1. Midtvejs i filmen (9:14) er der en kameraindstilling, der minder meget om den allerførste indstilling. Hvad har ændret sig, siden filmens anslag?
 2. Benjamin og John har derefter en diskussion, der udvikler sig voldsomt (9:18-13:10). Hvad er de egentlig uenige om, og hvordan kan deres skænderi sættes i perspektiv til aktuelle diskussioner om klimakrisen? Hvordan bruges kamerabevægelser og asynkron lyd til at underbygge den eskalerende konflikt?

4. Analyse ud fra udvalgte parametre

Læs om Raskins 7 Parametre.

Analysér filmen ved hjælp af fokus på følgende parametre:

Parameter 1 – Personfokus

Parameter 5 – Personer og rekvisitter

Parameter 6 – Enkelthed og dybde

 1. Er det tydeligt, hvis historie filmen fortæller? Er der flere muligheder? I så fald hvilke?
 2. Hvordan giver filmen tilskueren en oplevelse af personernes indre liv (følelser, tanker)? Hvad får vi ikke adgang til? Hvorfor ikke?
 3. Hvilken effekt har det, at filmen foregår i meget få settings?

5. Personkarakteristik

Lav personkarakteristikker af John og Benjamin og brug dem til at forklare konflikten imellem dem.

 1. Beskriv deres ydre karaktertræk, deres udseende, handlinger og historie, som de fremstilles i filmen, herunder deres forhold til hinanden.
 2. Beskriv deres indre karaktertræk, væremåde, følelser og adfærd, som de fremstilles i filmen.

6. Fortolkning

 1. Benjamin og Johns forhold er tvetydigt. Er de mere end venner? Er de overhovedet venner?
 2. Hvordan påvirker miljøet forholdet mellem John og Benjamin? Og ville de have et lignende forhold til hinanden under mere normale omstændigheder?
 3. Både appelsinen og radioen fungerer som symboler i filmen, men hvad symboliserer de? Og hvad kunne det symbolisere, at John plukker frugten og sætter ild til huset i slutningen?
 4. Hvilke indstillinger til klimaet repræsenterer henholdsvis John og Benjamin?
 5. Hvilke temaer behandler filmen?

7. Fotofrise

Lav en fotofrise på 5-10 billeder ud fra ét af følgende temaer: “klimakamp”, ”oversvømmelse” eller ”hvordan overlever vi?”. Arbejd i grupper.

I bestemmer selv, om billederne skal være realistiske eller mere symbolske.

 1. Brainstorm: Hvem eller hvad repræsenterer “klimakamp”, ”oversvømmelse” eller ”hvordan overlever vi?”
 2. Find billeder på nettet eller tag/brug jeres egne.
 3. Sæt jeres billeder ind i en PowerPoint eller et andet program. I kan også vælge at printe billederne og sætte dem op som en frise på et stykke karton.
 4. Præsentér jeres fotofrise for klassen og forklar, hvorfor I har valgt jeres motiver.