fbpx

Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger:

Odense Film Festival

CVR: 35209115

Kulturmaskinen
Farvergården 7, 1. sal
5000 Odense C

DEN ANSVARLIGE FOR ARRANGEMENTET (HEREFTER ARRANGØR) GØR OPMÆRKSOM PÅ AT DET PÅLIGGER BILLETKØBER, INDEN KØB, AT:

Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt.
Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.

BETALING

Såfremt billet(ter) har en købspris, trækkes beløbet på kortholders konto med det samme, idet billetterne står til kortholders rådighed umiddelbart efter betalingen er gennemført. Alle beløb er i DKK dansk valuta med inkl. moms.

Moms

Der er pålagt 25% dansk moms på alle varer.

Levering

Billetterne vil være tilgængelig digitalt for køber umiddelbart efter afsluttet køb. Billetterne bliver fremsendt både som sms-billet og pdf-billet på mail, ud fra købers info.

FORTRYDELSESRET

Købt(e) billet(ter) refunderes i tilfælde af aflysning.
Billetpris refunderes, og de udstedte billetter gøres ugyldige. Dog kan forsendelsesgebyr i den forbindelse opkræves af kunden.

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

ERSTATNING AF BORTKOMMET BILLET(TER)

Billetpris tilbagebetales ikke ved bortkomst, men er de blevet væk, kan du kontakte Arrangør og få dem fremsendt igen – gebyr kan forekomme.

KOPI OG VIDERESALG AF BILLET(TER)

Hver købt billet har sin egen unikke stregkode, gældende til et bestemt arrangement i henhold til Arrangørs tekst for dette arrangement. Det er derfor strengt forbudt, samt ligestilles med forsøg på bedrag, at kopiere en billet med henblik på at opnå adgang for flere med samme billet. Alle forsøg herpå vil blive politianmeldt og Arrangør gør opmærksom på, at det er først ankomne billetindehaver, som opnår adgang.
Videresalg af billet er tilladt i henhold til gældende lov og Arrangør gør opmærksom på at det ikke er tilladt at videresælge til en pris større end den samlede angivne pris på billetten.

ÆNDRING AF DATO FOR ARRANGEMENT

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 24 timer. Efter billetkøber kan derefter ophæve købet og Arrangøren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement”.

VED AFLYSNING AF ARRANGEMENT

Hvis et arrangement aflyses, vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris – forsendelsesgebyr kan forekomme.
Billetten refunderes kun af arrangøren.

REKLAMATIONER

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, samt købet af billet(ter) skal rettes direkte til Odense Internationale Film Festival – kontakt filmfestival@odense.dk

FORBEHOLD FOR FEJL OG MANGLER

Arrangør tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

BETALINGSGEBYR

Der opkræves ikke særskilte transaktionsgebyrer for betaling med dankort.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.

SÆLGERS (ARRANGØRS) ANSVAR

Det er alene Arrangørs ansvar at et “salg”(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Sælgeren (arrangøren) for at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer).

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan OFF – Odense International Film Festival håndterer de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden. Privatlivspolitikken beskriver ligeledes håndtering af personoplysninger, som vi modtager ved e-mailkorrespondancer.

1) Indsamling – og eller modtagelse – af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler oplysninger om dig på to måder:

–    Ved brug af Cookies
–    Ved at du selv afgiver oplysninger

Bemærk, at visse personoplysninger kan være nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2) Brug af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger til forskellige formål, herunder:

Fremsendelse af Odense International Film Festivals nyhedsbreve
Registrering af deltagelse i Odense International Film Festival
Tilmelding til filmvisninger og andre events, som Odense International Film Festival arrangerer
Generelt samarbejde
Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter gældende lovgivning.

Vi afgiver som udgangspunkt aldrig personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt har givet samtykke hertil. Vi kan dog dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Vores leverandører og samarbejdspartnere er forpligtet af databehandleraftaler.

2.1    Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er:

  • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange, der besøger vores hjemmeside.
  • At registrere, hvorvidt brugeren har accepteret vores brug af cookies på sitet.
  • At registrere, hvorvidt brugeren har lukket tilmeldings-popup’en efter vedkommende har tilmeldt sig vores nyhedsbreve.

3) Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4) Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5) Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 6) Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få en oversigt over dine personlige oplysninger i et struktureret og maskinskrevet format, ligesom du kan have ret til at bede os om at overlevere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

7) Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjepartshjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjepartshjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

8) Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

9) Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til eksempelvis OFF – Odense International Film Festivals privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

OFF – Odense International Film Festival
Farvergården 7, 1. sal
5000 Odense
E-mail: filmfestival@odense.dk