Handelsbetingelser

DEN ANSVARLIGE FOR ARRANGEMENTET (HEREFTER ARRANGØR) GØR OPMÆRKSOM PÅ AT DET PÅLIGGER BILLETKØBER, INDEN KØB, AT:

Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt.
Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.

BETALING

Såfremt billet(ter) har en købspris, trækkes beløbet på kortholders konto med det samme, idet billetterne står til kortholders rådighed umiddelbart efter betalingen er gennemført.

FORTRYDELSESRET

Købt(e) billet(ter) refunderes i tilfælde af aflysning.
Billetpris refunderes, og de udstedte billetter gøres ugyldige. Dog kan forsendelsesgebyr i den forbindelse opkræves af kunden.

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

ERSTATNING AF BORTKOMMET BILLET(TER)

Billetpris tilbagebetales ikke ved bortkomst, men er de blevet væk, kan du kontakte Arrangør og få dem fremsendt igen – gebyr kan forekomme.

KOPI OG VIDERESALG AF BILLET(TER)

Hver købt billet har sin egen unikke stregkode, gældende til et bestemt arrangement i henhold til Arrangørs tekst for dette arrangement. Det er derfor strengt forbudt, samt ligestilles med forsøg på bedrag, at kopiere en billet med henblik på at opnå adgang for flere med samme billet. Alle forsøg herpå vil blive politianmeldt og Arrangør gør opmærksom på, at det er først ankomne billetindehaver, som opnår adgang.
Videresalg af billet er tilladt i henhold til gældende lov og Arrangør gør opmærksom på at det ikke er tilladt at videresælge til en pris større end den samlede angivne pris på billetten.

ÆNDRING AF DATO FOR ARRANGEMENT

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 24 timer. Efter billetkøber kan derefter ophæve købet og Arrangøren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement”.

VED AFLYSNING AF ARRANGEMENT

Hvis et arrangement aflyses, vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris – forsendelsesgebyr kan forekomme.
Billetten refunderes kun af arrangøren.

REKLAMATIONER

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, samt købet af billet(ter) skal rettes direkte til Odense Internationale Film Festival – kontakt filmfestival@odense.dk

FORBEHOLD FOR FEJL OG MANGLER

Arrangør tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

BETALINGSGEBYR

Der opkræves ikke særskilte transaktionsgebyrer for betaling med dankort.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.

SÆLGERS (ARRANGØRS) ANSVAR

Det er alene Arrangørs ansvar at et “salg”(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Sælgeren (arrangøren) for at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer).

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.