fbpx

Ida Andreasen: I familie, 2016

I familie

Genre: Animation
Produktionsland og år: Danmark, 2016
Instruktion: Ida Andreasen
Længde: 15 min
Priser: Animation Talentprisen på OFF 2017

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

Silje og hendes far kæmper med et ustyrligt temperament. Hver gang de bliver vrede, vokser deres hoveder sig store og røde. Lillebroren forsøger at hjælpe dem med at dæmpe deres vrede med sit laserblik, men vredens kræfter er så voldsomme, at faren har bygget et stativ, der skal tøjle hans vrede. Faren er Siljes rollemodel og lidelsesfælle, derfor bygger hun også et stativ til sig selv. Det får faren til at vågne op. Sammen tager de deres stativer af og frisætter deres temperament.

I skal

 • Lave personkarakteristikker
 • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
 • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
 • Bruge parameter 4 og 5 for den gode kortfilm
 • Skabe installationer eller skulpturer om de 4 temperamenter
 • Lave stopmotionfilm

Om filmen
“I familie” fortæller og visualiserer på meget original vis, hvordan det kan føles at have et voldsomt temperament. Med brug af surrealistiske og symbolske elementer i et realistisk univers, tegner animationsfilmen et billede af forskellige personligheder og temperamenter i en familie og de konflikter, der kan opstå, når der er ubalance i at give og tage plads i familien. Men har far og datter blot et heftigt temperament, eller bærer historien også på en trist og barsk hemmelighed under den vrede overflade? Det lægger nogle af opgaverne til filmen op til, at I undersøger gennem jeres analyse og fortolkning af filmen.

Filmiske virkemidler
De filmiske virkemidler er filmens udtryk. Det er måden, billederne og lyden bruges. De er med til at fortælle historien og skabe stemning og spænding i filmen. I skal se nærmere på animationsfilmens visuelle stil i de to udvalgte klip; figurtegningen, brugen af farver, lys, billedbeskæringer og billedkomposition. I skal også lytte til lydeffekterne og underlægningsmusikken. Disse filmiske virkemidler er med til at underbygge stemningen i scenerne, forme karaktererne og den følelsesmæssige tilstand, de er i.

1. Personkarakteristik

Giv en karakteristik af faren, Silje og lillebroren:

 • Beskriv deres ydre karaktertræk, udseende og handlinger
 • Beskriv deres indre karaktertræk: væremåde, følelser og adfærd
 • Se på billederne i familiealbummet af familien (fra 08:47):
 • Hvem ligner Silje og hvem ligner lillebroren?
 • Hvem tror I det er på billederne – og hvorfor har de også stativer på?

2. Analyse af to uddrag fra filmen

Første uddrag fra filmen.
Hvorfor har faren et stativ på?

Beskriv hvordan forholdet mellem far og datter udvikler sig i scenen

Beskriv hvordan farverne og lyset ændrer sig i løbet af scenen og hvilken betydning det har for vores oplevelse af handlingen og stemningen i scenen

Hvad kan lillebroren gøre med sit laserblik og hvilken indvirkning har det på farens og datterens vredesudbrud?

 

Andet uddrag
Beskriv hvordan farverne og lyset ændrer sig i løbet af scenen og hvilken betydning det har for vores oplevelse af handlingen og stemningen i scenen

Analysér brugen af billedbeskæringer – fra totalbillede af Silje i døråbningen til ultranærbilleder af genstande på hendes stativ

Beskriv udviklingen i forholdet mellem far og datter:

 • Hvorfor har Silje bygget sit eget stativ?
 • Hvorfor tager faren sit stativ af?
 • Hvad betyder det for deres adfærd, at de ikke har stativerne på?

Analysér og fortolk filmens slutning:

 • Hvorfor tror I, at de sidder på en gynge og kigger ud over byens huse? Hvilken symbolsk betydning kan denne handling have?
 • Hvordan har de det med hinanden?
 • Diskuter hvorfor I tror, at moren er fraværende som fysisk karakter i filmen

Analysér underlægningsmusikken i slutningen af filmen. Hvilken stemning og følelser etablerer den?

3. Analyse ud fra udvalgte parametre

Analysér filmen ved hjælp af parameter 4 og 5.

Parameter 4. Billede og lyd
Filmen har et specielt visuelt udtryk og en særlig stil. Analysér filmens brug af surrealistiske og symbolske elementer i et realistisk univers – farens stativ, den lysende lillebror, Siljes hoved, der bliver til en rødglødende drage. Hvilken effekt og betydning har de?

Filmens lydside er med til at fortælle historien

 • Beskriv lydsiden, da Silje betragter stativet i fars værksted (fra 01:59) og da Silje kigger i familiealbummet (fra 08:46).
 • Hvilken stemning, følelse og betydning skaber lydsiden her?

Parameter 5. Personer og rekvisitter
Personerne bruger aktivt rekvisitter

 • Hvilken rolle spiller stativerne som rekvisit?
 • Hvilken rolle spiller farveblyanterne som rekvisit?

De skifter betydning undervejs

 

4. Installationer og skulpturer om de 4 temperamenter

Inddel jer i fire grupper

Læren om de 4 temperamenter opstod hos de gamle grækere omkring 400 f.Kr. Den antager, at der er 4 temperamenter, hvoraf ét er særligt dominerende hos det enkelte menneske. Man mente, at temperamenterne var forårsaget af en bestemt legemsvæske, der igen var knyttet til et af de 4 kosmiske elementer:
• Det sangvinske temperament: optimistisk, blod, luft
• Det melankolske temperament: tungsindigt, sort galde, jord
• Det koleriske temperament: heftigt, gul galde, ild
• Det flegmatiske temperament: sindigt, slim, vand

I kan læse mere om de 4 temperamenter – se litteratur og links til “I familie”

Læren om de 4 temperamenter har spillet en betydelig rolle i kunsten. I skal også lade jer inspirere af denne lære i de installationer eller skulpturer, som I skal lave. Hver gruppe trækker et temperament. Lad jer inspirere af legemsvæsken og det kosmiske element i jeres valg af materialer

Diskuter hvordan I vil fremstille jeres skulptur:

 • Skal det være et menneske, et dyr, et fiktivt væsen eller en blanding?
 • Skal det have et realistisk, surrealistisk, abstrakt udtryk eller en blanding?

Hold fernisering og lad en anden gruppe sætte ord på deres oplevelser af jeres værk med inspiration fra isbjergmodellen:

 • Overfladen: Hvad ser og evt. hører I?
 • Under overfladen: Hvad kan temaet og den bagvedliggende betydning være? Hvilken stemning og følelse udtrykker værket? Oplever I en konflikt i værket?

5. Stopmotionfilm

2-3 mandsgrupper

Skab en stopmotionfilm med følgende benspænd:

 • 3 figurer
 • To forskellige temperamenter eller karaktertræk
 • En konflikt

Skriv en lille historie om de 3 figurer, deres konflikt og måden de er på i konfliken og løser den (inspireret af deres karaktertræk)

Vælg materialer og skab jeres figurer og baggrund

Optag jeres stopmotionfilm. I kan fx bruge programmet Stopmotion Studio Pro

7. Litteratur og links

OM “I familie”
Se “I familie” på Ekkofilms shortlist
Prisvinder på OFF 2017. Læs begrundelsen i artikel på TV2 Fyn.dk

OM KORTFILMSGENREN
Mere om kortfilmgenren, Richard Raskins parametre

FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion

OM DE 4 TEMPERAMENTER
Humoralpatologi i Wikipedia
I Gyldendals Den store danske.dk

OM STOPMOTIONFILM
Guide til hvordan I laver stopmotionfilm – incl. infofilm om teknik, format, baggrunde, figurer m.m. på FILM-X Animation.dk
Stopmotion Studio Pro på iTunes