fbpx

Sylvia Le Fanu: Abu Adnan, 2017

Abu Adnan

Genre: Fiktion
Produktionsland og år: Danmark, 2017
Instruktion: Sylvia Le Fanu
Længde: 26 min
Priser: Publikumsprisen og Ungdomsjuryens Pris ved OFF 2017, 4 priser ved Ekko Shortlist Awards, 2017

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

Lægen Sayid er flygtet fra borgerkrigen i Syrien sammen med sin søn Adnan, og de har netop fået opholdstilladelse i Danmark. Sammen skal de to til at starte på et nyt liv i en lille by på Fyn. Men far og søn står ikke kun over for udfordringen med at lære et fremmed sprog og en fremmed kultur at kende – deres relation og gensidige respekt bliver også udfordret, da Adnan tilpasser sig det danske en del hurtigere end Sayid.

I skal

 • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
 • Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i tre-akter-modellen
 • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
 • Bruge parameter 5 og 7 for den gode kortfilm
 • Undersøge filmens skildring af arabisk og dansk kultur
 • Fortolke og perspektivere filmens budskab
 • Lave videoportrætter med fokus på kulturmøder

Om filmen
“Abu Adnan” betyder ‘far til Adnan’ på arabisk, og det er netop faderrollen og ønsket om at være et godt forbillede for sønnen, der kommer på en hård prøve. For Sayid og Adnan skal tage livtag med en lang og sej integrationsproces med et nyt sprog, en ny kultur og et gevaldigt statusfald for Sayid, da han ikke kan bruge sin lægegerning i Danmark, men i stedet må stille varer op i Dagli’ Brugsen. Sayid kæmper med sin værdighed, sin stolthed, sine æresbegreber og sin relation til Adnan, der hurtigt begynder at lægge afstand til faren i takt med, at Adnan bliver bedre og bedre til at tale dansk og til at tilpasse sig en dansk hverdag.

“Abu Adnan” er et atypisk flygtningedrama, fordi filmen fokuserer på de interne familierelationer og -konflikter – i det her tilfælde mellem far og søn. Islam bliver ikke nævnt med ét ord. Vi ser ingen bedetæpper, tørklæder eller ‘nej tak’ til svinekød. Vi oplever heller ikke fremmedhad. Vi får med andre ord serveret en anden vinkel på flygtningedebatten. “Den interne familiedynamik er en overset problematik, fordi vi fokuserer så meget på forholdet mellem ‘dem’ og ‘os’”, udtaler filmens instruktør, Sylvia Le Fanu. Flere af opgaverne til filmen lægger op til en diskussion og analyse af Sayids og Adnans integrationsproces i det fynske lillebysamfund, der får afgørende betydning for relationen mellem far og søn.

Dramaturgi
Dramaturgi handler om, hvordan filmens historie er fortalt. I skal arbejde med tre-akter-modellen og filmens karakterer – særligt hovedkarakteren Sayid og udviklingen i hans forhold til sønnen.

Filmiske virkemidler
De filmiske virkemidler er filmens udtryk. Det er måden, billederne og lyden bruges. De er med til at fortælle historien og skabe stemning og spænding i filmen. I “Abu Adnan” udspiller en stor del af handlingen sig gennem dialog. I skal se nærmere på den måde, filmens karakterer taler med hinanden på. I skal også analysere og fortolke billed- og dybdekompositionen i udvalgte indstillinger, da den er med til at underbygge forholdet mellem far og søn og Sayids udfordringer med at blive integreret i det danske samfund. Og så skal I lytte til underlægningsmusikken og de stemninger og følelser, den etablerer i udvalgte scener.

1. Analyse af tre uddrag fra filmen

Første uddrag

De første scener i en film kalder man for anslag og præsentation.
Et godt anslag skal på kort tid fange seerens opmærksomhed og give en forsmag på filmens tema, stemning, stil og budskab.

 1. Beskriv hvad I ser i filmens første indstilling:
  1. Sayids placering i bussen og i billedrammen (billedkomposition)
  2. De andre passagerers adfærd
 2. Beskriv brugen af sofaen som en central rekvisit:
  1. Da de går med sofaen på fortovet
  2. Da de har svært ved at bugsere sofaen ind gennem den smalle hoveddør
  3. Da de sidder i sofaen og ser fodbold i TV
  4. Hvilke symbolske betydninger kan sofaen have i de tre klip?
 3. Hvad får vi at vide om faren og sønnen og deres forhold?
  1. Hvordan er de klædt, da de ser fodbold?
  2. Hvordan har Sayid det med, at Adnan laver lektier, mens de ser fodbold?
 4. Tryk på pause ved 00:56:
  1. Analysér billed- og dybdekompositionen
  2. Beskriv hvad I ser i baggrunden (uden for vinduet) og sammenhold det med filmens første indstilling, hvor Sayid sidder i bussen
  3. Hvad siger de to billeder om danskerne?
 5. Hvilken stemning og følelse etablerer musikken i starten af filmen?

Andet uddrag

 

Sayid binder sit slips, men vælger at tage det af før skole-hjem-samtalen. Hvad viser det om Sayids overvejelser?

Beskriv skole-hjem-samtalen:

  1. Hvordan opfører læreren sig?
  2. Hvorfor ønsker Sayid, at samtalen skal være på dansk?
  3. Kom med eksempler på Sayids problemer med at forstå dansk
  4. Hvorfor lyver Sayid om cyklen?
  5. Hvordan har Adnan det under samtalen?
  6. Tror I, at Adnan får lov til at deltage i lektiecaféen? Begrund jeres svar
  7. Hvorfor lyver Adnan om, hvad der står i invitationen?

Tredje uddrag

 

Beskriv Sayids handlinger og følelser, da han leverer cyklen tilbage til læreren:

 1. Hvorfor handler han som han gør?
 2. Hvordan reagerer Adnan? Kig på hans kropssprog
 3. Hvilken stemning og følelse etablerer musikken og vejret?

Analysér billed- og dybdekompositionen

2. Tre-akter-modellen

Opdel filmens historie i tre akter, som beskrevet i tre-akter-modellen

Diskuter hvor filmens to vendepunkter og midtpunktet kan være

3. Analyse ud fra udvalgte parametre

Analysér filmen ved hjælp af parameter 5 og 7.

Parameter 5: Personer og rekvisitter:
Personerne i filmen har både et ydre og et indre liv (følelser, tanker)

Beskriv Sayids og Adnans følelser og tanker, da Sayid bliver vred på Adnan

 • Hvad er årsagen til vredesudbruddet?
 • Hvordan har Adnan det med sin far?

Personerne bruger aktivt rekvisitter

 • Hvilken rolle spiller cykler som rekvisit?
 • Hvilken rolle spiller kager som rekvisit?
 • Hvilken betydning har cykler og kager i forhold til dansk kultur?

Parameter 7. Slutning og helhed:
Viser filmen tydeligt, at den er slut?

Begrund jeres svar.

 

4. Arabisk og dansk kultur

Lav tre kolonner.

I venstre kolonne opstiller I alle de situationer, handlinger, adfærd, holdninger, rekvisitter m.m. i filmen, der kendetegner arabisk kultur

I højre kolonne gør I det samme i relation til dansk kultur

I midterste kolonne opstiller I det, som Sayid og Adnan har tilfælles med danskerne i filmen

Lav en planche med de tre kolonner. Skriv jeres iagttagelser op i overskrifter. Illustrer overskrifterne med skærmbilleder og evt. replikker fra filmen.

5. Diskussion af filmens budskab

De følgende spørgsmål hjælper jer til at indkredse filmens budskab.

Hvordan slutter filmen? – Beskriv også musikken ved filmens rulletekster

Hvorfor tror I, at filmens instruktør har valgt denne slutning?

Hvordan vælger instruktøren at skildre den syriske far og søn?

Hvilket billede tegner filmen af danskere og dansk kultur?

Diskuter nu, hvad I mener filmens budskab er – Er det et budskab, I kan identificere jer med? Begrund jeres svar

6. Videoportrætter med fokus på kulturmøder

Lav et videoportræt af flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Start med at interviewe den portrætterede. Fokus kan f.eks. være:

 • Hvor personen kommer fra
 • Hvorfor personen kom til Danmark
 • Hvordan det var at komme til Danmark
 • Personens oplevelser af den danske kultur
 • Forskelle og ligheder mellem dansk kultur og den kultur, personen kommer fra
 • Sjove oplevelser om mødet med Danmark, sproget,mentaliteten o.s.v.

Vælg en location, der passer til jeres persons historie og optag interviewet dér

Lav optagelser af personen, der laver noget, han/hun godt kan lide

Klip interview og optagelser sammen til en film på 5-10 min.

Lad de portrætterede godkende filmen før I præsenterer den for klassen

Diskuter ligheder og forskelle i videoportrætterne i forhold til kulturmøder

7. Litteratur og links

OM “ABU ADNAN”
Vinder af 4 priser ved filmmagasinet EKKOs shortlist Awards, 2017
Artikel om filmens instruktør, Sylvia Le Fanu i Ekkofilm.dk
Artikel om Salim Assi, der spiller Sayid i Ekkofilm.dk
Artikel om Sune Wahl, producer på “Abu Adnan”
Vinder af Publikumsprisen og Juryens Ungdomspris ved OFF 2017. Læs juryens begrundelse her
Artikel om “Abu Adnan” i Syddjurs’ Lokalavisen.dk
Abu Adnan”s facebook side

OM KORTFILMSGENREN
Mere om kortfilmgenren, Richard Raskins parametre

FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion

ANDRE UNDERVISNINGSMATERIALER

Hvor har jeg hjemme?”. Et undervisningsmateriale om børn og unge på flugt på Filmcentralen Undervisning.dk

Kulturmøder”. Et temamateriale om racisme, tolerance og mellemfolkelig forståelse på Filmcentralen Undervisning.dk

Afrikansk migration”. Et temamateriale om den voksende flygtningestrøm fra Afrika til Europa på Filmcentralen Undervisning.dk

Børn og krig”. Et temamateriale om børn og krig lavet i samarbejde mellem Det Danske Filminstitut og Dansk Røde Kors – på Filmcentralen Undervisning.dk