fbpx

Antshi von Moos: Brother, move on, 2018

Brother, move on

Genre: Dokumentar, realfilm
Produktionsland og år: Schweiz/Indien, 2018
Instruktion: Antshi von Moos
Længde: 9 min.
Deltog i Dokumentarkonkurrencen og Ungdomskonkurrencen i OFF19

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

Når mørket falder på, er det farligt at bevæge sig udenfor som kvinde eller pige i den indiske storby Delhi, men hvad gør man så, hvis man alligevel skal forlade sit hus? Jo, man kunne ringe til Geeta, der er en af de eneste kvindelige taxachauffører i Indien, og som gør byen til et tryggere sted for sine kønsfæller. En tur ad gangen.

I skal

  • Forholde jer til FN’s verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Lave en personkarakteristik af hovedpersonen, Geeta
  • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
  • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
  • Fortolke og diskutere filmen
  • Lave et soundtrack til filmen og diskutere et soundtracks betydning

Opgaver

Jeres analyse og fortolkning skal samles og præsenteres for klassen ved hjælp af isbjergmodellen. Læg modellen ind i en PowerPoint præsentation eller lignende. Brug et slide til hvert punkt på isbjerget. Start med de punkter, der er under overfladen på modellen. Tag gerne skærmbilleder fra filmen og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne (eller “citaterne”) bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Verdensmål og baggrund

Verdensmål 5 hedder “Ligestilling mellem kønnene”, og målet er at stoppe diskrimination mod kvinder og piger. Det skal bl.a. ske ved at fjerne de store forskelle, der er på mænd og kvinders mulighed for både uddannelse og jobs, og ved at arbejde imod den undertrykkelse, udnyttelse og seksuelle vold, som kvinder og piger stadig udsættes for.

Et af de lande, hvor man som kvinde er i størst risiko for at blive udsat for vold eller anden form for overgreb, er Indien, og derfor har hovedpersonen Geeta lavet sit eget lille taxafirma, der kun kører med kvinder. Kunne I forestille jer andre jobfunktioner, hvor det kunne være positivt med en slags kønsopdeling?

2. Personkarakteristik

Lav en personkarakteristik af Geeta.

A. Beskriv hendes ydre karaktertræk, hendes udseende, handlinger og historie, som de fremstilles i dokumentaren, herunder hendes forhold til søsteren.

B. Beskriv hendes indre karaktertræk, væremåde, følelser og adfærd, som de fremstilles i dokumentaren.

C. Diskutér på baggrund af jeres personkarakteristik: Hvilket budskab skal Geeta (og hendes historie) fremme?

3. Analyse

For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses hos OFF på filmfestival.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

A. De første seks sekunder kan vi høre lyd, men der er ikke noget billede. Hvad gør det for publikums første indtryk af filmen?

B. Reallyd og dækbilleder fylder meget i filmen. Hvorfor?

C. Filmens første indstilling viser Geeta, der prøver at komme forbi en anden bil. Hvilket indtryk får vi af Geeta? Bemærk i øvrigt hvordan hun taler med den anden bilist, og hvordan hun taler med sin søster.

 

D. Hvilket indtryk får vi af Delhi og trafikken igennem dokumentaren? Hvordan hænger det sammen med det, som Geeta fortæller om sin søster?

E. Der er stort set kun to typer af indstillinger i filmen: Geeta der kører og billeder af trafikken. Hvorfor har instruktøren brugt disse, lidt skæve, indstillinger, frem for fx et mere traditionelt interview?

F. Filmens næstsidste indstilling er filmet over skulderen på Geeta. Kameraet begynder lavt, men panorerer op til Geetas ansigt i bakspejlet. Hvilket formål tjener denne indstilling?

 

G. I filmens slutning er der en lang udtoning, hvor der hverken klippes eller tales. Til gengæld får vi filmens eneste asynkrone lyd (Alice Phoebe Lou: She). Hvilken effekt har denne slutning?

4. Analyse ud fra udvalgte parametre

Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:

  • Parameter 1 – Personfokus
  • Parameter 5 – Personer og rekvisitter
  • Parameter 6 – Enkelthed og dybde

A. Er det tydeligt hvis historie, filmen fortæller?

B. Hvordan giver filmen tilskueren en oplevelse af Geetas indre liv (følelser, tanker)?

C. Foregår filmen i få settings (miljøer)?

D. Har historien en dybere mening?

5. Fortolkning og diskussion

A. Er det rimeligt, at Geeta betaler for sine søskendes uddannelse? Hvorfor betaler hun ikke for en uddannelse til sig selv?

B. Diskutér i grupper, hvad filmen fortæller om kvinders situation i Indien og ligestilling generelt. Sammenlign evt. med ligestillingen i Danmark.

C. Diskutér i grupper, hvorfor instruktøren har valgt, at stort set hele filmen foregår inde i taxien.

D. Er det problematisk for ligestillingen, at Geeta ikke vil køre mandlige kunder? Hvorfor/ hvorfor ikke?

E. Lav en kommunikationsanalyse af filmen, herunder en vurdering af hvilken vinkling instruktøren Antshi von Moos har lagt på sit emne. Har filmen en politisk dagsorden? Hvilket budskab ønsker hun at sende, og hvad kunne hendes hensigt være med filmen?

6. Soundtrack

Lav parvis et soundtrack til kortfilmen på tre numre. Numrene skal matche filmen, enten tematisk eller stemningsmæssigt.

I skal forklare, hvorfor I har valgt netop disse numre, og hvilke udfordringer, der var forbundet med at konstruere et soundtrack til filmen.

7. Litteratur og links

OM VERDENSMÅL 5
Læs mere om verdensmål 5 og de forskellige delmål.

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion.

LAV FILMPLAKATER
SmåP – små produktioner.

OM KOMMUNIKATIONSANALYSE
Kommunikationsanalyse.