fbpx

Dekel Berenson: Ashmina, 2018

Ashmina

Genre: Fiktion, realfilm
Produktionsland og år: Storbritannien/Nepal, 2018
Instruktion: Dekel Berenson
Længde: 16 min
Deltog i Hovedkonkurrencen og Ungdomskonkurrencen i OFF19

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

Pokhara i Nepal tiltrækker paraglidingturister fra hele verden. Ashmina er 13 år og hjælper
sin familie ved at arbejde på landingspladserne i stedet for at gå i skole. Hun er splittet mellem forpligtelserne og trangen til at bestemme selv: Under påvirkning fra udenlandske turister
svæver fristelserne stadig mere lokkende foran hende, og man kan nå at tænke mange tanker
på gåturen hjem fra arbejde mellem søen og Himalayabjergene.

I skal

 • Forholde jer til FN’s verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse og
  verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i berettermodellen
 • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
 • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
 • Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
 • Fortolke og diskutere filmen
 • Lave en filmplakat

Opgaver

Jeres analyse og fortolkning skal samles og præsenteres for klassen ved hjælp af isbjergmodellen. Læg modellen ind i en PowerPoint præsentation eller lignende. Brug et slide til hvert punkt på isbjerget. Start med de punkter, der er under overfladen på modellen.

1. Verdensmål og baggrund

Kvalitetsuddannelse for alle er verdensmål 4, og FN skriver selv, at “opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Dette mål skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører en gratis primær og sekundær skolegang inden 2030.”

Men hvad har uddannelse egentlig med bæredygtig udvikling at gøre? Hvis en fattig familie i et uland kun har råd til at sende ét barn i skole, så vælger de oftest drengen frem for pigen – diskutér hvad der kan være grunden til dette. I må meget gerne inddrage FN’s femte verdensmål, nemlig ligestilling mellem kønnene.

2. Berettermodel og dramaturgi

Løs opgaven i 2-mands grupper.

A. Brug berettermodellen til at analysere dramaturgien i “Ashmina”.

B. Sammenlign jeres berettermodel med en anden gruppe. Hvis I er uenige, så undersøg hvorfor.

C. Diskutér, hvorfor det kan være effektivt at fortælle historier på en måde, der minder om berettermodellen.

3. Analyse

For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses hos OFF på filmfestival.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes
i teksten.

A. Fra filmen reelt begynder, går der lang tid, inden vi hører dialog. Hvilken effekt har det, og hvorfor får vi ikke forklaret, hvor vi er, eller hvad der foregår?

 

B. Vi hører først Ashmina sige noget efter 3 minutter og 24 sekunder, selvom hun er i kameraets fokus hele tiden. Hvad betyder det? Overvej også, hvem hun taler til, og hvad hun siger.

C. Næsten 7 minutter inde i filmen taler Ashmina igen. Hvorfor taler hun i denne scene?

 

D. To gange taler Ashminas far til hende og . Hvordan henvender han sig til hende, og hvad taler de om?

 

E. Der er to scener, hvor vi ser Ashmina spise. Hvordan bliver disse scener iscenesat, og hvilke associationer skaber de?

 

F. Hvorfor går Ashmina ikke i skole?

4. Analyse ud fra udvalgte parametre

Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:

 • Parameter 2 – Kausalitet og valg
 • Parameter 3 – Konsekvens og overraskelse
 • Parameter 5 – Personer og rekvisitter

A. Hvilken sammenhæng er der mellem filmens begivenheder?

B. Forklar hvilke valg Ashmina skal træffe, og hvordan hun er havnet i disse situationer.

C. Opfører Ashmina sig på samme måde hele tiden, eller gør hun noget overraskende på noget tidspunkt? Hvis ja, hvad og hvorfor?

D. Hvordan giver filmen tilskueren en oplevelse af Ashminas indre liv (følelser, tanker)

E. Er der nogle rekvisitter, der anvendes aktivt eller symbolsk i filmen?

5. Fortolkning og diskussion

A. Faderen spørger Ashmina, retorisk, om hun stjæler fra sine forældre. Gør hun det? Hvis nej – hvorfor mener faderen det så?

B. Hvorfor siger de andre turister, at manden giver hende for mange drikkepenge? Hvorfor skal vi høre det? Og forstår Ashmina, hvad de siger?

C. Hvorfor ødelægger Ashmina hangglideren? Hvad skulle hun have gjort?

D. Er I enige med turisten, der gerne vil give hende gode drikkepenge, eller er I enige med dem, der siger, at han skal lade være?

E. Fortæller Ashminas reaktion os noget om en mulig risiko ved ulandsstøtte?

F. Plejer I at give penge til tiggere? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Filmplakat af "Ashmina"

Lav jeres egen filmplakat til “Ashmina”.

Plakaten skal indeholde ét eller flere billeder, en filmtitel og en undertitel, der giver stikord til filmens temaer. Se hvordan I kan lave filmplakater på den digitale læringsportal, SmåP – små produktioner.

A. Tag skærmbilleder af filmen, eller benyt nogle af billederne her.

B. Tænk på, hvordan I vil formidle filmens handling og stemning, når I udvælger billeder og udformer teksten.

C. Præsentér jeres filmplakat for klassen og forklar de valg, som I har truffet.

 

7. Litteratur og links

OM VERDENSMÅL 4 OG 5
Læs mere om verdensmål 4 og 5 og deres
forskellige delmål.

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion.

LAV FILMPLAKATER
SmåP – små produktioner.