fbpx

Guille Isa & Angello Faccini: Dulce, 2018

Ashmina

Genre: Dokumentar, realfilm
Produktionsland og år: USA, 2018
Instruktion: Guille Isa & Angello Faccini
Længde: 11 min.
Deltog i Hovedkonkurrencen og Ungdomskonkurrencen i OFF19

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

På Columbias Stillehavskyst er det en livsnødvendig evne at kunne svømme, for det er et område, hvor alle lever af havet og på havets nåde, og i de seneste år er hele landsbyer skyllet bort
i tidevandsoversvømmelser. Men hvad gør man så, når man har vandskræk?

I skal

  • Forholde jer til FN’s verdensmål 14: Livet i Havet
  • Forholde jer til den observerende dokumentar som genre
  • Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i berettermodellen
  • Lave en personkarakteristik af hovedpersonen Dulce
  • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
  • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
  • Fortolke og diskutere filmen ud fra en kommunikationsanalyse
  • Lave et storyboard til en superhelte-kortfilm

Opgaver

Jeres analyse skal præsenteres for klassen i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Verdensmål og baggrund

  1. Verdensmål 14 handler om “Livet i Havet”, og dets fokus er på at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer, men for mange mennesker, der bor ved kystnære områder, er havet både en ven og fjende. Diskutér, om I er bange for oversvømmelser og havstigninger der, hvor I bor, og overvej også, hvorfor langt de fleste danske folkeskoler tilbyder svømmeundervisning.
  2. Dokumentarkortfilmen “Dulce” foregår ved Stillehavskysten i Colombia, der er et af de mest biodiverse lande i verden. Ved Stillehavskysten er der bl.a. en del af den slags naturområder, som man kalder for “mangroveskove”. Inden I ser filmen, er det en god idé at undersøge, hvad en mangroveskov er, og hvorfor den er vigtig.

2. Genreanalyse

For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses hos OFF på filmfestival.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

1. “Dulce” er et eksempel på den observerende dokumentargenre. Den observerende dokumentar ønsker at vise et udsnit af virkeligheden, og den vil gerne virke både ubearbejdet og ægte: Derfor bruger den ofte filmiske virkemidler, som vi kalder faktakoder eller autenticitetsmarkører. Undersøg derfor om du kan finde følgende virkemidler, som er kendetegnende for genren, i filmen:

2. Et andet typisk træk ved den observerende dokumentar er, at den ofte skildrer en gruppe mennesker eller et miljø, der skiller sig lidt ud, så man som modtager får et indblik i, hvordan livet udfolder andre steder. Lav derfor en karakteristik af det miljø, som vi møder i filmen. Hvordan fremstilles beboerne i Iscuandé, og hvilke værdier er fx centrale og hvorfor?

3. Berettermodel/dramaturgi

Løs opgaven i 2-mands grupper.

A. Brug berettermodellen til at analysere dramaturgien i “Dulce”.

B. Sammenlign jeres berettermodel med en anden gruppe. Hvis I er uenige, så undersøg hvorfor.

C. Diskutér, hvorfor det kan være effektivt at fortælle historier på en måde, der minder om berettermodellen.

4. Personkarakteristik

1. Lav en personkarakteristik af Dulce. Beskriv både hendes ydre og indre karaktertræk og den udvikling, hun gennemgår i løbet af dokumentaren.

2. Overvej i forlængelse af jeres personkarakteristik, om Dulces overgangsfortælling kan eller skal opfattes som en afspejling af de udfordringer, som menneskeheden står over for pga. klimaforandringerne

5. Næranalyse af to udvalgte scener

Uddrag 1 (04:37-05:14)
Denne indstilling åbner med Dulce, der står med ryggen til seeren på en badebro, mens andre børn hopper i vandet. Derefter klippes der til en indstilling, hvor vi ser Dulces ansigt, og til sidst tilbage til indstillingen, hvor hun står med ryggen til. Scenen formidles uden replikker, men hvad skal den fortælle os om Dulce og hendes position?

De næste to indstillinger er totalbilleder: Hvad ser vi på dem? Og hvorfor kommer de lige efter scenen med Dulce på badebroen? Hvilken forbindelse forsøger instruktøren at skabe?

 

Uddrag 2 (07:34-10:03)
Denne sekvens indledes med, at vi ser Dulce og hendes mor sejle ud i en båd sammen med de andre kvinder fra landsbyen. Hvad er der sket i scenen inden, og hvorfor er dette vigtigt i dokumentarens opbygning?

Hvad lærer Dulce noget om, mens hun er i mangroveskoven? Hvorfor er det vigtigt, og hvilken forbindelse har det med bæredygtighed?

I uddraget anvendes der et langsomt klippetempo, en kraftig brug af totalbilleder og synkron lyd. Hvilken effekt har brugen af disse filmiske virkemidler?

6. Fortolkning

Lav en kommunikationsanalyse af kortfilmen, herunder en vurdering af hvilken vinkling instruktøren har lagt på sit emne. Har filmen en klimapolitisk dagsorden? Hvilket budskab ønsker dokumentaren at sende?

7. Storyboard

Lav et storyboard til en superhelte-kortfilm, hvor helten (m/k) redder menneskeheden fra en klimakatastrofe efter jeres eget valg.

Superhelten skal naturligvis både have en superkraft og kæmpe imod en superskurk.

7. Litteratur og links

OM VERDENSMÅL 14
Læs mere om verdensmål 14 og de forskellige delmål

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion.

OM KOMMUNIKATIONSANALYSE
Kommunikationsanalyse