fbpx

Verdensmål i undervisning hitter: Kulturregion Fyn og OFFs Verdensmålskonference var en succes!

I forbindelse med OFF19 – Odense International Film Festival afholdt festivalen og Kulturregion Fyn konferencen ’Folkeskolens Verdensmål’: En konference for undervisere, pædagoger og kulturaktører, hvor deltagerne fik mulighed for at hente inspiration og konkrete ideer til arbejdet med FN’s Verdensmål i undervisningen, både i de praktisk-musiske fag og i tværfagligt samspil med andre fag.

Og det var der heldigvis mange, der var nysgerrige på! Således deltog hele 125 verdensmålsentusiaster i den odenseanske konference – og mange deltagere kom langvejs fra. Der var blandt andet besøg fra de øvrige fynske kommuner, samt fra Nordjylland, Midtjylland, Syddjurs og Sjælland, inklusiv København. Alle deltagere gik hjem med nye læringsredskaber og inspiration på baggrund af oplæg fra stærke personligheder og erfarne aktører indenfor feltet.

Det gælder ikke mindst dagens hovedtaler, Mogens Lykketoft, der om nogen har verdensmålene på rygraden. Som formand for FN’s Generalforsamling i perioden 2015-2016 stod han i spidsen for den forenende verdensorganisation netop på det tidspunkt, hvor Verdensmålene blev vedtaget.
Foruden hovedtaleren var blandt andre DR Skole på scenen, mens Tina Klemmensen, illustrator, stop-motion-animator og kreativ formidler, afholdt animationsworkshop; en workshop, hvor gæsterne skulle lære med fingrene og skabe egne stop-motion-film.
Musiker, tv-vært og Odensedreng Mattias Hundebøll guidede (som vært) deltagerne sikkert gennem dagen. Han sagde blandt andet sådan her, da vi talte med ham i en kort pause under konferencen:

Hvis man skal revolutionere verden, er man nødt til at starte nedefra. Og det vil sige, at vi skal starte med børnene. For det er børnene og de unge mennesker, der er længst fremme i bussen på det her emne. Og derfor er det også vigtigt, at folkeskolen er bannerfører for at lære de unge mennesker, at der kan gøres noget – og at man selv skal gribe ud og løse problemerne.

Var du ikke med på konferencen, frygt ej!
Vi har lavet en film, der giver indblik i konferencens indhold og de konkrete værktøjer og initiativer, der blev præsenteret på dagen. Så du, der ikke var tilstede, kan blive inspireret til hvordan du selv kan arbejde med verdensmål i undervisningssammenhænge.

Kulturregion Fyn og OFF – Odense International Film Festival takker alle for en forrygende konference!