fbpx

Corina Schwingruber Ilić: All Inclusive, 2018

All Inclusive

Genre: Dokumentar, realfilm
Produktionsland og år: Schweiz, 2018
Instruktion: Corina Schwingruber Ilić
Længde: 10 min
Deltog i Dokumentarkonkurrencen og Ungdomskonkurrencen i OFF19

Download opgavebeskrivelsen som PDF

Synopsis

Ah, drømmen om et krydstogt – all inclusive! Underholdning, sol og fest døgnet rundt. Fra skibet stævner ud, og indtil det rammer den næste havn, er det en lille verden for sig selv. Så kom med ombord i et døgnåbent maskineri, hvor du kan møde nogle af de mest grundlæggende modsætninger: rigdom og fattigdom, fællesskab og ensomhed, det naturlige og det kunstige, det bæredygtige og det der slet ikke er bæredygtigt.

I skal

  • Forholde jer til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og
    verdensmål 13: Klimaindsats
  • Forholde jer til den observerende dokumentar som genre
  • Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i synlig klipning
  • Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
  • Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
  • Fortolke og diskutere filmen
  • Lave en stop-motion film om “bæredygtigt forbrug”

Opgaver

Jeres analyse skal kunne præsenteres for andre. Fx i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. Verdensmål og baggrund

FN’s verdensmål 12 handler om bæredygtigt forbrug af klodens ressourcer, men hvad forbinder du med en all inclusive-ferie? Er det dit indtryk af en all-inclusive
krydstogtrejse er en bæredygtig rejseform? Er det udtryk for et bæredygtig forbrug? Hvorfor/hvorfor ikke?

De store krydstogtskibe har et stort klima- og miljøaftryk, fordi de bruger en særlig beskidt og svovlrig form for dieselolie kaldet bunkerolie, og luftforureningen
fra et enkelt skib kan udlede ligeså mange skadelige partikler som 5.000 biler. Desuden dumper nogle af dem deres affald og kloakvand direkte i havet. På trods af det er der mange mennesker, der stadig tager på et krydstogt.

Diskutér på klassen, hvordan det kan være, når alle samtidig kan se “de drastiske konsekvenser af klimaforandringer”.

2. Genreanalyse

For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses hos OFF på filmfestival.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

A. “All Inclusive” er et eksempel på den observerende dokumentargenre. Den observerende dokumentar ønsker at vise et udsnit af virkeligheden, og den vil gerne virke både ubearbejdet og ægte: Derfor bruger den ofte filmiske virkemidler, som vi kalder faktakoder eller autenticitetsmarkører. Undersøg derfor, om du kan finde følgende virkemidler, som er kendetegnende for genren, i filmen:

B. Et andet typisk træk ved den observerende dokumentar er, at den ofte skildrer en gruppe mennesker eller et miljø, der skiller sig lidt ud, så man som modtager får et indblik i, hvordan livet udfolder andre steder. Lav derfor en karakteristik af de miljøer, som vi møder i filmen. Hvordan fremstilles de ansatte og de rejsende på krydstogtskibet, og hvilket indtryk får vi af livet ombord?

3. Dramaturgi

“All Inclusive” er ikke opbygget efter hverken berettermodellen eller tre-punkt-modellen, og det kan være svært at sige, om der er en slags udvikling. Måske er der en svag kronologi, men egentlig ikke: Hvorfor har instruktøren mon valgt denne komposition?

Tilsyneladende ser vi tilfældige, forskellige motiver klippet sammen i en vilkårlig rækkefølge, hvor vi selv må prøve at finde mening i det, vi ser. Denne klippeteknik kan man kalde for montageklipning eller provokerende synlig klipning, og den bliver mest brugt i eksperimenterende eller kunstneriske film. Hvilken effekt har denne type klipning på din oplevelse af “All Inclusive”?

4. Analyse

A. Lav en oversigt med tre-fire kolonner, hvor du prøver at dele filmens scener op i kategorier. Kategorierne kan være “Sjove scener”, “Triste scener” og lignende. Eller de kan være “Positive”, “Negative” og “Absurde”. Vælg selv kategorierne efter behov. Hvilket billede af filmen skaber din oversigt?

B. Hvilke fordele og ulemper er der ved, at der ikke er nogen dialog, fortællerstemme eller gennemgående personer?

C. Hvordan etableres de forskellige sceners respektive stemninger, uden de ovenstående virkemidler?

D. Fra 2:02 til 2:31, er der to scener. Sammenlign deres brug af filmiske virkemidler. Hvordan komplementerer de to scener hinanden?

5. Fortolkning og diskussion

A. I filmens første minut (en relativt stor del af filmen) ser vi kun to personer. Manden, der prøver at overvinde vandrutsjebanen, og kvinden, der forsøger at surfe. Hvorfor er det netop de to, vi møder først? Hvad fortæller de publikum om, hvad de skal forvente af filmen?

B. Fra 6:15 til 7:44, er der en række scener, der adskiller sig fra de fleste andre scener i filmen. Hvordan? Og hvad er formålet med disse scener?

 

C. Der er mange kontraster undervejs. Hvor mange kan du finde, og hvilken effekt har de?

D. Lav en kommunikationsanalyse af filmen, herunder en vurdering af hvilken vinkling instruktøren Corina Schwindgruber Ilić har lagt på sit emne. Har filmen en politisk dagsorden? Hvilket budskab ønsker hun at sende, og hvad kunne hendes hensigt være med filmen?

6. Stop-motion film

Løs opgaven i 2-3 mandsgrupper.

A. Skab en stop-motion film med følgende tema “bæredygtigt forbrug” og med følgende benspænd: Alle de rekvisitter I anvender, skal være organisk nedbrydelige.

B. I bestemmer selv, om filmen skal have en optimistisk eller pessimistisk slutning, men slutningen skal være forholdsvis tydelig i sin holdning.

C. Vælg materialer og skab jeres figurer og baggrund.

D. Optag jeres stop-motion film. I kan fx bruge programmet Stopmotion Studio til iOS og Android-enheder.

7. Litteratur og links

OM VERDENSMÅL 12 OG 13
Læs mere om verdensmål 12 og 13 og deres forskellige delmål.

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske virkemidler og deres funktion.

OM STOP-MOTION FILM
Guide til hvordan I laver stop-motion film, herunder teknik og figurer. Stopmotion Studio.

OM KOMMUNIKATIONSANALYSE
Kommunikationsanalyse