fbpx

Udskoling

Formål

Materialet er inspiration til at arbejde teoretisk med film – og praktisk skabende med film – i undervisningen i fagene dansk og valgfagene drama, medier, billedkunst og musik – og på tværs heraf. Der er fokus på filmgenrer og filmæstetik.

Formålet med materialet er, at de unge i udskolingen udvider og nuancerer deres kendskab til film teoretisk og praktisk skabende i forskellige fag og på tværs af fag. Dette for at styrke deres kulturelle dannelse – gennem en udvidet indsigt i filmens genrer og æstetik og ved at de unge selv mestrer at omsætte teori fra de forskellige fag i praksis – i arbejdet med at skabe kortfilm.

De unges viden, medieerfaringer, kreative og sociale kompetencer kommer i spil, når de oplever og vurderer film – og selv skaber film i en refleksiv proces, der kobler teori og praksis.

Projektet var del af udviklingsprojektet ”Film som praktisk musisk faglighed”, der ville styrke det filmpædagogisk netværk og miljø på Fyn – også i relation til unge og lærere i udskolingen.

Sigt, skyd og flå en film

Kulturregion Fyn havde fået en bevilling fra Undervisningsministeriet til at sætte fokus på film i dansk og de praktisk-musiske fag.

I udskolingen involverer det især fagene: dansk, musik (valgfag), billedkunst (valgfag), drama (valgfag), Film/Medier (valgfag) og det tværgående emne, it og medier. Det specielle ved materialet er således, at de praktisk-musiske fag er tænkt ind.

Materialet til udskolingen har et særligt fokus på filmgenrer og er udviklet af forfatter Lars Knudsen og redaktør Ditte Mejlhede i relation til vores udviklingsprojekt Film som praktisk-musisk faglighed på de fynske filmprofilskoler.

Bemærk at materialet henvender sig til både lærere og elever og rummer en masse spændende indhold og øvelser til arbejdet med film i udskolingen.